Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

UPOZORNĚNÍ – ODCHYT A KASTRACE KOČEK – 5. 9. – 6. 9. 2016

V nočních hodinách 5. 9. – 6. 9. 2016 provede Útulek pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy odchyt a následnou kastraci toulavých koček.
Odchyt bude proveden pouze na veřejných prostranstvích, a to v oblasti ulic Vodnická a Krajanská, případně v blízkém okolí.
Upozorňujeme vlastníky koček, aby si v tuto dobu svá zvířata zabezpečili.
Následující den budou fotografie odchycených koček vyvěšeny na webových stránkách útulku na adrese www.upozpraha.cz.
Po provedené kastraci a schválení veterinářem budou kočky vráceny na místo odchytu.