Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 23. září od 16.00 do 20.00 hodin

Kontejnery budou přistaveny v pátek 23. září 2016 od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa:
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině u č. p. 296
• ulice Formanská u Návesního rybníku
Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod.