Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MOBILNÍ APLIKACE

Dejte si nás do mobilu!
Městská část Praha – Újezd od 20. září 2016 spustila mobilní aplikaci, která slouží jako aktuální informační servis o novinkách a důležitých sděleních. Zaregistrovaní zájemci obdrží aktuální informace, zveřejněné na webových stránkách a facebooku úřadu, přímo do svého mobilu.