Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZŘÍZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA

Zastupitelstvo městské části zřídilo funkci tajemníka, do které 1. 10. 2016 nastoupil Ing. Miloslav Müller.
Tajemník dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře úřadu nadřízený všem zaměstnancům úřadu městské části.
Krátké představení Ing. Müllera.