Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁJEZD NA ADVENTNÍ TRHY DO DRÁŽĎAN – 2. prosince

Městská část Praha – Újezd pořádá v pátek 2. prosince 2016 zájezd na adventní trhy do Drážďan. Odjezd je v 7,20 hodin z náměstí v Újezdu a v 7,30 hodin z Kateřinského náměstí, návrat ve večerních hodinách. Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 739 202 883. Zá­roveň s přihlášením Vás žádáme o úhradu ceny zájezdu, která činí 300 Kč.