Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ANKETA – VYUŽITÍ MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ

Městská část plánuje změnu využití Milíčovských kopců s ohledem na aktivní odpočinek a relaxaci, včetně sportovního využití pro místní obyvatele v přírodě a napříč všemi generacemi.
Základní funkcí kopců i nadále zůstane zeleň, ke které se postupně budou přidávat nově navržené prvky.
Zapojte se aktivně do naší ankety a rozhodněte, které prvky chcete ve svém okolí nebo navrhněte nové.
Anketa.
Studie Milíčovských kopců.