Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL – 9. května a 10. května 2017

Městská část Praha – Újezd je zřizovatelem dvou mateřských škol, do kterých se zápisy budou konat 9. května a 10. května. Pro dítě, které dosáhne ve školním roce 2017–2018 šestého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.
O přijetí a nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a dále postupuje podle kritérií pro přijetí dítěte předem projednaných se zřizovatelem.
Zápis do Mateřské školy Vodnická.
Podmínky pro přijímání dětí v Mateřské škole Vodnická.
Zápis do Mateřské školy Formanská.
Podmínky pro přijímání dětí v Mateřské škole Formanská.
Návštěvní dny v Mateřské škole Formanská