Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ NA BIOODPAD – 27. května ve 13.00 hodin

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 27. května 2017 od 13.00 do 16.00 hodin na tato místa:
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
• Formanská u Návesního rybníku
• Na Vojtěšce