Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 25. května v 19.30 hodin

Sběr nebezpečných odpadů proběhne ve čtvrtek 25. května od 19.30 do 19.50 hodin. Vozidlo bude přistaveno v ulici Formanská u Návesního rybníku.
Bezplatně je možné odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky,ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.