Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

KONTEJNERY NA BIOODPAD – sobota 28. října od 13,00 do 16,00 hodin

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny v sobotu 28. října 2017 od 13,00 do 16,00 hodin na tato místa:
- ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
- křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
- Formanská u Návesního rybníku
- ulice Na Vojtěšce