Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU – ROZDĚLENÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Městská část oznamuje záměr poskytnutí neinvestiční dotace z výherních hracích automatů. Finanční prostředky jsou určeny na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městské části, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže. Více informací zde.