Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Starosta městské části vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská s předpokládaným termínem nástupu 1. března 2018. Přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady je nutné doručit poštou či osobně na úřad městské části nejpozději do 31. 1. 2018 do 12,00 hodin.
Vyhlášené konkursní řízení.