Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ – 15. června od 16.00 hodin

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny v pátek 15. června od 16.00 do 20.00 hodin na tato místa:
křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
ulice Formanská u Návesního rybníku
ulice Na Vojtěšce.