Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – 11. srpna

Sběr nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 11. srpna. Svozové vozidlo bude přistaveno v Újezdě na náměstí u restaurace New Village od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině od 12.10 do 12.30 hodin.
Obsluze vozidla lze bezplatně odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.