Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Jak si zařídit – služby úřadu

Na tomto odkazu – http://portal.gov.cz/…55/708/place naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě. Postupy vám poskytnou informace o tom, jak vyřídit různá podání, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se platí správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na případné formuláře a platné právní předpisy.

Další informace o postupech a náležitostech při řešení životních situací, které můžete vyřídit na úřadu městské části Praha – Újezd naleznete níže.

Hlášení trvalého pobytu

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ověřování kopií a podpisů

Vydání řidičského průkazu

Vydání občanského průkazu

Místní poplatek ze psů

Vydání rybářského lístku

Místní poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kácení dřevin rostoucích mimo les