Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Odpovědi na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

3/2019

Dne 4. 3. 2019 požádal pan J. O. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se úklidu veřejných prostranství a zeleně.
Žádost
Odpověď

2/2019

Dne 4. 2. 2019 požádal pan M. Ch. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se výstavby nacházející se v lokalitách Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa.
Žádost
Odpověď
Přílohy k odpovědi:
Smlouva darovací – Ke Mlýnu
Smlouva darovací – K Botiči
Smlouva darovací – U Lesa
Smlouva o budoucí smlouvě darovací – U Lesa I, K Botiči, Ke Mlýnu, Nová Praha II

1/2019

Dne 8. 1. 2019 požádala firma AMA, s. r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se investičních projektů či rekonstrukcí, které plánuje městská část uskutečnit v letech 2019–2022.
Žádost
Odpověď

6/2018

Dne 4. 12. 2018 požádala paní M. Z., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci týkající se počtu psů přihlášených k místnímu poplatku ze psů.
Žádost
Odpověď

5/2018

Dne 4. 12. 2018 požádal pan P. K., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informace týkající se etického kodexu zaměstnance a zastupitele.
Žádost
Odpověď

4/2018

Dne 7. 9. 2018 požádala právní asistentka Advokátní kanceláře Ladislav Drha, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informace týkající se dotačního či grantového programu sloužícího k podpoře oprav bytového fondu bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Žádost
Odpověď

3/2018

Dne 15. 8. 2018 požádala firma Keystone Company, a.s., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se nařízení GDPR.
Žádost
Odpověď

2/2018

Dne 7. 6. 2018 požádala firma Ralluti, s. r. o., podle zákonač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se přímé volby prezidenta, která proběhla ve dnech 12. a 13. ledna a ve dnech 26. a 27. ledna 2018.
Žádost
Odpověď

1/2018

Dne 4. 5. 2018 požádala paní Agáta Jansová podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se kolektivních smluv uzavřených mezi městskou částí a odborovou organizací.
Žádost
Odpověď

9/2017

Dne 27. 11. 2017 požádal pan Jiří Verner podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se počtu vydaných voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných 20.-21. 10. 2017.
Žádost
Odpověď

8/2017

Dne 2. 10. 2017 požádal MikeJePan, s. r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se mimozemské studie.
Žádost
Odpověď

7/2017

Dne 17. 8. 2017 požádala firma Kross, s. r. o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se problémů obce s holuby, špačky, kormorány či jinými ptáky.
Žádost
Odpověď

6/2017

Dne 20. 7. 2017 požádal Martin Florec, podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následujících informací: veřejnoprávní smlouvy o rozpočtových pravidlech, zahájená a ukončené veřejné zakázky, celkový finanční rozpočet za rok 2016 u veřejných zakázek, kácení dřevin rostoucích mimo les, stav nezaměstnanosti, vydání rybářského lístku, systém parkování.
Žádost
Odpověď

5/2017

Dne 17. 7. 2017 požádal Petr Kocourek, podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace jakým způsobem městská část vymáhá daňové nedoplatky.
Žádost
Odpověď
Projekt Prime Legal

4/2017

Dne 5. 6. 2017 požádala Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí seznamu právnických osob, v nichž má městská část většinovou majetkovou účast.
Žádost
Odpověď

3/2017

Dne 5. 5. 2017 požádala paní Ivana Svatošová, podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o studii využitelnosti Milíčovských kopců.
Žádost
Odpověď

2/2017

Dne 16. 2. 2017 požádala požádala společnost Istav Media, s.r.o., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí investičních plánů pro rok 2017.
Žádost
Odpověď na žádost

1/2017

Dne 5. 2. 2017 požádala Mgr. Adriana Hloušková podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se počtu zaměstnanců městské části od roku 2010 do současnosti.
Žádost.
Odpověď na žádost.

3/2016

Dne 5. 8. 2016 požádal Transparency International – Česká republika, o. p. s., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se smluvních vztahů uzavřených mezi městskou částí a stavebníky na území městské části.
Žádost
Odpověď na žádost

2/2016

Dne 20. 2. 2016 požádala Bc. Hana Pastrňáková, podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se přestupkových řízení.
Žádost
Odpověď na žádost

1/2016

Dne 12. 2. 2016 požádala společnost Istav Media, s.r.o., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí investičních plánů pro rok 2016.
Žádost
Odpověď na žádost

Odpověď 5/2015

Dne 9. 12. 2015 požádala společnosti TC 101, s.r.o., podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí seznamu fungujících stanice měření emisí.
Žádost
Odpověď na žádost

Odpověď 4/2015

Dne 4. 12. 2015 požádala společnost Heagl, s.r.o., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací o právním informačním systému CODEXIS.
Žádost
Odpověď na žádost

Odpověď 3/2015

Dne 19. 6. 2015 požádala společnost Právo ve veřejném zájmu, z.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014.
Žádost.
Odpověď na žádost.

Odpověď 2/2015

Dne 14. 4. 2015 požádala Mgr. Lucie Daňková podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zaslání smluv (včetně všech dodatků), které obec, jednotlivé městské části, nebo jakékoli orgány obce uzavřely se subjekty TSE spol. s r.o., či euroAWK s.r.o. Jedná se o smlouvy nájemní, pachtovní, podnájemní, smlouvy o výstavbě, provozování či reklamním využití městského mobiliáře, smlouvy o umístění reklamy a přístřešků MHD, případně smlouvy obdobného typu. Dále Vás žádám o informaci, zda byl povinný ve smyslu ZSPI v uplynulých šesti měsících prostřednictvím žádosti dle ZSPI dotazován na informace požadované v této žádosti, a pokud ano, na jaké konkrétní informace byl v souvislosti s těmito žádostmi dotazován a jaká byla odpověď povinného."
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 1/2015

Dne 12. 1. 2015 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“.
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 2/2014

Dne 29. 10. 2014 požádal Jiří Vedral podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: Které ulice na území vaší městské části nemají ani jednoho registrovaného voliče, ke dni nedávno proběhlých komunálních voleb, nemá zde trvalé bydliště žádný občan ČR mající volební právo?
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 1/2014

Dne 5.10.2014 požádal Marek Nečada podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Informace byla poskytnuta.

Odpověď 7/2013

Dne 19.12.2013 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2014 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“.

Informace byla poskytnuta.

Odpověď 6/2013

Dne 31. srpna 2013 požádala Česká pirátská strana o informaci týkající se vyčlenění ploch pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Informace byla poskytnuta.


Odpověď 5/2013

Dne 9.července požádala paní Andrea Kroutilová o informace týkající se informačních technologií, vybavení a zabezpečení ÚMČ Praha – Újezd.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 4/2013

Dne 16. května požádalo občanské sdružení Arnika o zaslání připomínek, které naše městská část uplatnila k návrhu zadání Metropolitního územního plánu.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2013

Dne 12. dubna požádala firma MOTOR expert, s.r.o. o seznam fungujících stanic měření emisí.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2013

Dne 14. ledna požádala paní Jana Třísková o informaci týkající se oblasti úklidu veřejných prostranství.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2013

Dne 14. ledna požádala firma Business Media CZ, s.r.o. o informaci týkající se zaslání investičních plánů pro rok 2013.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 4/2012

Dne 3. prosince 2012 požádal pan David Horák podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Úplný název našeho orgánu územní samosprávy a místně příslušné orgány ve vztahu k našemu orgánu územní samosprávy“

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2012

Dne 17. září 2012 požádal pan Jan Cibulka podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací: „Seznam veřejných prostranství, kde je na území městské části zakázáno venčení psů nebo požívání alkoholu (prosí o rozlišení obou zákazů)“.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2012

Dne 13. ledna 2012 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:
„Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2012, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2012 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů“.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2012

Dne 2. ledna 2012 požádal Mojmír Šincl o informaci týkající se možnosti uzavření sňatku.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2011

Dne 30. května 2011 požádal JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. o informaci týkající se zastupitelstva MČ a voleb do zastupitelstev obcí konaných 15.-16. října 2010.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2011

Dne 25. ledna požádala firma Business Media CZ, s.r.o. o informaci týkající se zaslání investičních plánů pro rok 2011.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2011

Dne 20.1.2011 požádala Mgr. Bc. Blažena Kovářová Jirušková podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, zda v období roku 2010 došlo ke správnímu řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu dle § 5 Občanského zákoníku.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 5/2010

Dne 10. 11. 2010 požádala Bc. P. Svobodová podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, zda v období od 24.11.1990 do 30.6.2006 proběhlo na území městské části místní referendum.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 4/2010

Dne 12. 5. 2010 požádal JUDr. T. Capoušek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace týkající se evidence nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví/správě městské části…“

Informace byla poskytnuta.Odpověď 3/2010

Dne 20. 4. 2010 požádala společnost Empire CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:

„1.) Realizuje Vaše instituce jazykové vzdělávání svých zaměstnanců?
2.) Plánuje Vaše instituce v blízké budoucnosti začít jazykové vzdělávání svých zaměstnanců?
3.) Které oddělení má v kompetenci vzdělávání a rozvoj zaměstnanců?“ 

Informace byla poskytnuta.Odpověď 2/2010

Dne 19. 4. 2010 požádala společnost Business Media CZ, s.r.o. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:

„Zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2010, resp. seznam projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2010 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z veřejných rozpočtů“.

Informace byla poskytnuta.Odpověď 1/2010

Dne 17. 3. 2010 požádala společnost Arnika – Centrum pro podporu občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto informací:

„Připomínky městských částí ke konceptu územního plánu Prahy“.

Informace byla poskytnuta.