Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních akcí

Městská část vyhlásila program v oblasti podpory aktivit neziskových a nestátních sdružení a spolků působících nebo založených v městské části Praha-Újezd. Program je určen na podporu společenského života v městské části a je zaměřen na podporu pořádání kulturních a sportovních akcí.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z prostředků výherních hracích automatů z rozpočtu hl. m. Prahy. Celková výše programové dotace činí 124 000 Kč. Lze ji čerpat na úhradu nákladů souvisejících s účelem programové dotace a s účinnosti v období od 1. července do 31. prosince 2019.
Žádost lze podat ve lhůtě od 1. dubna do 31. května 2019 do 12.00 hodin na Úřadu městské části Praha 4 – Újezd u Průhonic.

Vyhlášení programu
Žádost
Veřejnoprávní smlouva