Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Smlouvy

Zde naleznete veškeré smlouvy uzavírané od 1. 11. 2014 jménem městské části, jejichž hodnota plnění převyšuje částku 10 000 Kč.

Kupní smlouva – osobní automobil Doblo Cargo Combi ze dne 13. 10. 2017 – Autocentrum Dojáček, s. r. o.

Objednávka – pronájem 15 ks LED dekorů ze dne 11. 10. 2017 – MK-Mont illuminations, s. r. o.

Příkazní smlouva – vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 10. 10. 2017 – Typaz, s. r. o.

Objednávka zeleně ze dne 9. 10. 2017 – Petr Děkanovský

Objednávka technického zajištění voleb ze dne 4.10. 2017 – Fimak, s. r. o.

Kupní smlouva – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd ze dne 11. 9. 2017 – JRK BioWaste Management, s. r. o.

Příkazní smlouva na zpracování DPS pro hasičskou zbrojnici ze dne 6. 9. 2017 – RAFPRO, s. r. o.

Darovací smlouva – finanční dar na nákup interaktivní tabule pro žáky ze dne 21. 8. 2017 – Základní škola Ke Kateřinkám

Smlouva o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 6. 2017 – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – zpracování studie proveditelnosti na akci Rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 28. 6. 2017 – Astra projekt, s. r. o.

Příkazní smlouva o zajištění BOZP na staveništi ZŠ Formanská ze dne 30. 5. 2017 – Ing. Petr Kouba

Příkazní smlouva o zajištění výkonu TDI na ZŠ Formanská ze dne 29. 5. 2017 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o dílo – zhotovení 3 ks autobusových přístřešků ze dne 23. 5. 2017 – VOLMUT, s. r. o.

Objednávka – akustická úpava jídelny MŠ Formanská ze dne 18. 5. 2017 – EDIKT, a. s.

Smlouva o dílo – zpracování pasportů pro rybníky Sukov a Návesní v k.ú. Újezd u Průhonic ze dne 7.4.2017 – Ing. Václav Kurka

Smlouva směnná a kupní ze dne 15. 2. 2017 – Fine Dream, s. r. o.

Objednávka – Studie využitelnosti Milíčovských kopců ze dne 18. 1. 2017 – ZONA architekti, s. r. o.

Darovací smlouva – příspěvek na zřízení nového vstupu ze dne 28. 2. 2017 – Výzkumný ústav Silva Taroucy

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zhotovitele stavby ZŠ Formanská ze dne 22. 2. 2017 – Typaz, s.r.o.

Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ze dne 6. 2. 2017 – Hřiště Hrou, s. r. o.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zajištění provozu Domova seniorů ze dne 10. 1. 2017 – Typaz, s. r. o.

Smlouva o dílo – revitalizace poškozených a nevhodně užívaných ploch ÚTUM ze dne 1. 12. 2016 – Kapela, s. r. o.

Dodatek k licenční smlouvě – počítačový program Munis ze dne 25. 11. 2016 – Triada, spol. s r. o.

Smlouva o dílo – řešení problematiky BOZP a PO ze dne 2. 12. 2016 – Ritas, s.r.o.

Pojistná smlouva – pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodou způsobenou zaměstnavateli ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na výběr zhotovitele na stavební práce ze dne 31. 10. 2016 – Typaz, s.r.o.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelských rizik ze dne 10. 10. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Smlouva o dílo ze dne 30. 8. 2016 – Projektová dokumentace pro objekt Základní školy – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – prevence vzniku odpadu v městské části Praha – Újezd ze dne 4. 8. 2016 – Agentura ValFia, s. r. o.

Dodadek č. 1 ke Smlouvě o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS ze dne 25. 7. 2016 – ATLAS consulting spol. s r. o.

Objednávka služby ADAM – mobilní aplikace pro Appstore a Google Play ze dne 19. 7. 2016 – Anywhere s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka nábytkového vybavení pro MŠ Formanská ze dne 30. 6. 2016 – Baura Invest, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016

Příkazní smlouva – studie stavby a vypracování zadání investičního projektu na akci Domov seniorů – Újezd u Průhonic ze dne 25. 2. 2016 – SPS správa nemovitostí, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka gastroprovozu do Mateřské školy Formanská ze dne 29. 12. 2015 -Blažek Gastro, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015

Kupní smlouva – Ford Transit Kombi Trend ze dne 29. 5. 2015 – Auto Palace Spořilov, s.r.o.

Příkazní smlouva – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Mateřská škola Formanská ze dne 7. 9. 2015 – Kouba engineering, s­.r.o.

Smlouva o dílo – Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Edikt, a.s.

Příkazní smlouva o zajištění výkonu technického dozoru investora Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Ing. Radek Janoušek

Příkazní smlouva – TDI na projektu Dopravně technické infrastruktury lokalit Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa 1 ze dne 13. 8. 2015 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o zajištění organizace a průběhu Dětského fotbalového turnaje o pohár starosty ze dne 27. 5. 2015 – SK Újezd Praha 4

Kupní smlouva na nákup komunálního vozidla Multicar M27 C 4×4 včetně příslušenství ze dne 4. 5. 2015 – Unikont Group s.r.o.

Darovací smlouva ze dne 30. 4. 2015 – Základní škola Ke Kateřinkám

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně ze dne 23. 2. 2015 – Petr Děkanovský

Darovací smlouva ze dne 23. 2. 2015 – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd

Darovací smlouva ze dne 16. 2. 2015 – Mateřská škola Jažlovická

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 6. 2. 2015 – Right Power Energy s.r.o.

Smlouva o nájmu vánoční výzdoby ze dne 5. 11. 2014 – MK – mont illuminations s­.r.o.