Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Smlouvy

Zde naleznete veškeré smlouvy uzavírané od 1. 11. 2014 jménem městské části, jejichž hodnota plnění převyšuje částku 10 000 Kč.

Objednávka na smluvní zastoupení při výběru dodavatele na PD na rozšíření ZŠ Formanská ze dne 7. 11. 2018 – Typaz

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 617/1 ze dne 2. 10. 2018 – Temo-telekomunikace

Dodatek č. 5 k pojištění budov a strojů ze dne 2. 11. 2018 – Kooperativa

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2018 – SDH Praha-Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2018 – SK Újezd Praha 4,z. s.

Objednávka – úprava elektroměrového rozvaděče ze dne 24. 10. 2018 – Staveko, s. r. o.

Objednávka – dodávka nábytku do hasičské zbrojnice ze dne 12. 10. 2018 – Quick Office, s. r. o.

Nájemní smlouva na nebytový prostor v Domu služeb ze dne 2. 10. 2018 – H.T.Dong

Dodatek č. 1 na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 2. 10. 2018 – Staveko, spol. s r. o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č.265/760 ze dne 14. 9. 2018 – AKRO estate

Smlouva na pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa
Dodatek č. 1 k pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 24. 2. 2017 – Kooperativa
Dodatek č. 2 k pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 27. 8. 2018 – Kooperativa

Objednávka – montáž datových zásuvek v hasičské zbrojnici ze dne 31. 8. 2018 – Fimak, s. r. o.

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě k pojištění budov ze dne 28. 8. 2018 – Kooperativa

Smlouva o firemním řešení – poskytování telekomunikačních služeb ze dne 13. 8. 2018 – T-Mobile, a.s.

Smlouva o dílo na dodání a montáž mobiliáře do ZŠ Formanská ze dne 13. 8. 2018 – ViVA school, s. r. o.

Objednávka na zajištění TDI na stavbě ZŠ Formanská ze dne 7. 8. 2018 – Ing. Randuška

Objednávka serveru ze dne 17.7.2018 – FIMAK s.r.o.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci Zbrojnice hasičů, Nad Statkem ze dne 17.7.2018 – PREdistribuce a.s.

Objednávka na zřízení EZS v budově hasičské zbrojnice ze dne 3. 7. 2018 – Alarmtechnik Praha, s. r. o.

Dodatek č. 2 – stavba ZŠ Formanská ze dne 25. 6. 2018 – Evosa, spol. s r. o.

Dodatek č. 1 – stavba ZŠ Formanská ze dne 25. 6. 2018 – Evosa, spol. s r. o.

Objednávka na IT služby do ŽŠ Formanská ze dne 18. 6. 2018 – Fimak, s. r. o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/173 ze dne 12. 6. 2018 – Bonus EU, s. r. o.

Darovací smlouva – svítilny pro PČR ze dne 4. 6. 2018 – Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření – MŠ Vodnická ze dne 25. 5. 2018 – ACONTIP, s. r. o.

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření – MŠ Formanská ze dne 25. 5. 2018 – ACONTIP, s. r. o.

Objednávka na opravu posuvných dveří ze dne 22. 5. 2018 – Český servis oken a dveří

Smlouva o poskytování služeb – pověřenec pro ochranu osobních údajů ze dne 21. 5. 2018 – iNEWONLINE, s. r. o.

Smlouva o dílo – konzultační činnost pro ochranu osobních údajů při přípravě programu režimu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. 10. 2017 – iNewOnline, s. r. o.a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2018 – iNewOnline, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka a montáž fitness prvků ze dne 26. 4. 2018 – ONYX wood, spol. s r.o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č. 265–760 ze dne 28.3.2018 – AKRO estate, s r. o.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 3. 2018 – SK Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 3. 2018 – SDH Praha-Újezd

Smlouva o dílo – stavba Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 8. 2. 2018 – Staveko, spol. s r. o.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení stavby hasičské zbrojnice ze dne 6. 2. 2018 – PRE.distribuce, a­.s.

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci Proutěná ze dne 6. 2. 2018 – Dipro, spol. s r. o.
Dodatek č. 1 – PD rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 1. 6. 2018 – DIPRO, spol. s r. o.

Příkazní smlouva – koordinátor BOZP na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Příkazní smlouva – koordinátor BOZP na stavbu ZŠ Formanská ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Příkazní smlouva na autorský dozor na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2018 – AC SAKÉ Kateřinky, z. s.

Smlouva o dílo – ZŠ Formanská ze dne 31. 1. 2018 – Evosa, spol. s r.o.

Příkazní smlouva – zajištění autorského dozoru – ZŠ Formanská ze dne 31. 1. 2018 – Ing. Abrham

Příkazní smlouva – TDI na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 1. 2018 – Ing. Randuška

Příkazní smlouva – TDI na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 29. 1. 2018 – Ing. Randuška

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní ze dne 24. 1. 2018 – Photon Water Technology, s. r. o.
Dodatek č. 1 – PD rekonstrukce rybníků Sukov a Návestí ze dne 5. 6. 2018 – Photon Water

Dohoda – tisk strany ve zpravodaji Klíč ze dne 1. 12. 2017 – Městská část Praha 11

Plánovací smlouva pro lokalitu Formanská – bytové domy Catha I a Catha II ze dne 27. 11. 2017 – Sládek Group, a. s.

Příkazní smlouva – administrace VZ na ZŠ Formanská ze dne 9. 11. 2017 – TYPAZ, s. r. o.

Kupní smlouva – osobní automobil Doblo Cargo Combi ze dne 13. 10. 2017 – Autocentrum Dojáček, s. r. o.

Objednávka – pronájem 15 ks LED dekorů ze dne 11. 10. 2017 – MK-Mont illuminations, s. r. o.

Příkazní smlouva – vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 10. 10. 2017 – Typaz, s. r. o.

Objednávka zeleně ze dne 9. 10. 2017 – Petr Děkanovský

Objednávka technického zajištění voleb ze dne 4.10. 2017 – Fimak, s. r. o.

Objednávka na vypracování PD ze dne 2. 10. 2017 – APRIS 3MP

Objednávka – plán péče Milíčovských kopců ze dne 12. 9. 2017 – Ing. Dlabalová

Kupní smlouva – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd ze dne 11. 9. 2017 – JRK BioWaste Management, s. r. o.

Objednávka na odvodnění parkoviště ze dne 6. 9. 2017 – ZAREA, s. r. o.

Příkazní smlouva na zpracování DPS pro hasičskou zbrojnici ze dne 6. 9. 2017 – RAFPRO, s. r. o.

Darovací smlouva – finanční dar na nákup interaktivní tabule pro žáky ze dne 21. 8. 2017 – Základní škola Ke Kateřinkám

Smlouva o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 6. 2017 – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – zpracování studie proveditelnosti na akci Rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 28. 6. 2017 – Astra projekt, s. r. o.

Příkazní smlouva o zajištění BOZP na staveništi ZŠ Formanská ze dne 30. 5. 2017 – Ing. Petr Kouba

Příkazní smlouva o zajištění výkonu TDI na ZŠ Formanská ze dne 29. 5. 2017 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o dílo – zhotovení 3 ks autobusových přístřešků ze dne 23. 5. 2017 – VOLMUT, s. r. o.

Objednávka – akustická úpava jídelny MŠ Formanská ze dne 18. 5. 2017 – EDIKT, a. s.

Objednávka na vyhotovení podkladu pod bus zastávkami ze dne 12. 5. 2017 – ZAREA, s. r. o.

Smlouva o dílo – zpracování pasportů pro rybníky Sukov a Návesní v k.ú. Újezd u Průhonic ze dne 7.4.2017 – Ing. Václav Kurka

Objednávka pasportizace MŠ Formanská ze dne 27. 3. 2017 – SONUM Czech, s. r. o.

Smlouva směnná a kupní ze dne 15. 2. 2017 – Fine Dream, s. r. o.

Objednávka – Studie využitelnosti Milíčovských kopců ze dne 18. 1. 2017 – ZONA architekti, s. r. o.

Darovací smlouva – příspěvek na zřízení nového vstupu ze dne 28. 2. 2017 – Výzkumný ústav Silva Taroucy

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zhotovitele stavby ZŠ Formanská ze dne 22. 2. 2017 – Typaz, s.r.o.

Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ze dne 6. 2. 2017 – Hřiště Hrou, s. r. o.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zajištění provozu Domova seniorů ze dne 10. 1. 2017 – Typaz, s. r. o.

Smlouva o dílo – revitalizace poškozených a nevhodně užívaných ploch ÚTUM ze dne 1. 12. 2016 – Kapela, s. r. o.

Dodatek k licenční smlouvě – počítačový program Munis ze dne 25. 11. 2016 – Triada, spol. s r. o.

Smlouva o dílo – řešení problematiky BOZP a PO ze dne 2. 12. 2016 – Ritas, s.r.o.

Pojistná smlouva – pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodou způsobenou zaměstnavateli ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na výběr zhotovitele na stavební práce ze dne 31. 10. 2016 – Typaz, s.r.o.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelských rizik ze dne 10. 10. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Smlouva o dílo ze dne 30. 8. 2016 – Projektová dokumentace pro objekt Základní školy – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – prevence vzniku odpadu v městské části Praha – Újezd ze dne 4. 8. 2016 – Agentura ValFia, s. r. o.

Dodadek č. 1 ke Smlouvě o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS ze dne 25. 7. 2016 – ATLAS consulting spol. s r. o.

Objednávka služby ADAM – mobilní aplikace pro Appstore a Google Play ze dne 19. 7. 2016 – Anywhere s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka nábytkového vybavení pro MŠ Formanská ze dne 30. 6. 2016 – Baura Invest, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016

Příkazní smlouva – studie stavby a vypracování zadání investičního projektu na akci Domov seniorů – Újezd u Průhonic ze dne 25. 2. 2016 – SPS správa nemovitostí, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka gastroprovozu do Mateřské školy Formanská ze dne 29. 12. 2015 -Blažek Gastro, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015

Kupní smlouva – Ford Transit Kombi Trend ze dne 29. 5. 2015 – Auto Palace Spořilov, s.r.o.

Příkazní smlouva – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Mateřská škola Formanská ze dne 7. 9. 2015 – Kouba engineering, s­.r.o.

Smlouva o dílo – Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Edikt, a.s.

Příkazní smlouva o zajištění výkonu technického dozoru investora Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Ing. Radek Janoušek

Příkazní smlouva – TDI na projektu Dopravně technické infrastruktury lokalit Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa 1 ze dne 13. 8. 2015 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o zajištění organizace a průběhu Dětského fotbalového turnaje o pohár starosty ze dne 27. 5. 2015 – SK Újezd Praha 4

Kupní smlouva na nákup komunálního vozidla Multicar M27 C 4×4 včetně příslušenství ze dne 4. 5. 2015 – Unikont Group s.r.o.

Darovací smlouva ze dne 30. 4. 2015 – Základní škola Ke Kateřinkám

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně ze dne 23. 2. 2015 – Petr Děkanovský

Darovací smlouva ze dne 23. 2. 2015 – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd

Darovací smlouva ze dne 16. 2. 2015 – Mateřská škola Jažlovická

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 6. 2. 2015 – Right Power Energy s.r.o.

Smlouva o nájmu vánoční výzdoby ze dne 5. 11. 2014 – MK – mont illuminations s­.r.o.