Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Smlouvy

Zde naleznete veškeré smlouvy a objednávky uzavírané od 1. 11. 2014 jménem městské části, jejichž hodnota plnění převyšuje částku 10 000 Kč.

Objednávka ze dne 17. 5. 2019 – tiskárna Canon – CAN21, s. r. o.

Objednávka ze dne 17. 5. 2019 – technické zajištění voleb do Evropského parlamentu – Fimak, s. r. o.

Objednávka ze dne 15. 5. 2019 – geodetické zaměření parc. č. 670/8 a 670/21 – Planima,s. r. o.

Objednávka ze dne 15. 5. 2019 – IG a HG průzkum pro stavbu ZŠ Formanksá – KHSanace, s. r. o.

Objednávka ze dne 10. 4. 2019 – hudební produkce na Májové veselici – Horváth band

Objednávka ze dne 10. 4. 2019 – technické zajištění Dne bez aut – Horváth band

Objednávka ze dne 10. 4. 2019 – úprava náměstí – Tomáš Karas

Objednávka organizace Indiánské stezky ze dne 28. 3. 2019 – Jen tak pro radost

Objednávka inženýrskogeo­logického průzkumu v rámci rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 21. 3. 2019 – JK envi,s.r.o.

Smlouva darovací o příspěvku na občanskou vybavenost MČ – pozemek parc.č. 214/11 a 214/256 ze dne 20.3.2019 – Rezidence Stříbrná zahrada, s. r. o.

Objednávka – signalizace a rozhlas pro JSDH Praha-Újezd ze dne 11. 3. 2019 – J. Nekolný

Objednávka – stavební úpravy lezecké stěny na cvičné věži zbrojnice dobrovolných hasičů ze dne 11. 3. 2019 – ICARauto

Objednávka – kuchyňské skříňky do hasičské zbrojnice ze dne 7. 3. 2019 – Jiří Šlouf

Smlouva o dílo – lanové herní prvky ze dne 7. 3. 2019 – Monotrend, s. r. o.

Objednávka – administrace veřejné zakázky – studie stavby investičního projektu ZŠ Formanská ze dne 6. 3. 2019 – Typaz, s. r. o.

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – audit MŠ Formanská ze dne 13. 2. 2019 – Acontip, s. r. o.

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření – audit ZŠ Formanská ze dne 13. 2. 2019 – Acontip, s. r. o.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vydávání Zpravodaje ze dne 26. 2. 2019 – Ondřej Huleš

Objednávka vzduchotechniky do hasičské zbrojnice ze dne 18. 2. 2019 – Ait Česko, s. r. o.

Objednávka – Rekonstrukce Návesního rybníka – úprava PD ze dne 13. 2. 2019 – Photon Water Technology, s. r. o.

Objednávka na elektromontážní práce ze dne 6. 2. 2019 – Petra Vašinová

Smlouva o zajištění odběru el. energie – VO Pod Formankou ze dne 6. 2. 2019 – Technologie hl. m. Prahy

Dohoda o grantu v rámci nástroje propojení Evropy – WiFi4EU ze dne 22. 1. 2019 – Výkonná agentura pro inovace a sítě

Objednávka – autodoprava, výlet pro seniory ze dne 25. 1. 2019 – Comvia bus, s. r. o.

Objednávka – oprava a výměna mobiliáře v mateřské škole Formanská ze dne 23. 1. 2019 – ViVA school, s. r. o.

Objednávka – koňské spřežení na Masopust ze dne 18. 1. 2019 – Stáj Trojan, s. r. o.

Objednávka – výroba a montáž doplňků posuvné brány u hasičské zbrojnice ze dne 8. 1. 2019 – HOZ Holub, s. r. o.

Objednávka šatních skříní do hasičské zbrojnice ze dne 2. 1. 2019 – Enprag, s. r. o.

Dodatek č. 2 – rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 21. 12. 2018 – DIPRO, s. r. o.

Smlouva o dílo – mobiliář do čtyř tříd ZŠ ze dne 9. 1. 2019 . ViVA School, s. r. o.

Smlouva o dílo – studie stavby ZŠ Formanská ze dne 3. 1. 2019 – Etlesse Investment, s. r. o.

Objednávka na revitalizaci počítačové sítě ze dne 3. 1. 2019 – Fimak, s. r. o.

Kupní smlouva – prodej mobilních staveb ze dne 2. 1. 2019 – SK Újezd Praha 4

Darovací smlouva na finanční dar ze dne 30. 11. 2018 – SK Újezd Praha 4

Kupní smlouva na nákup interaktivních tabulí do ZŠ ze dne 3. 9. 2018 – AV Media, a. s.

Objednávka na smluvní zastoupení při výběru dodavatele na PD na rozšíření ZŠ Formanská ze dne 7. 11. 2018 – Typaz

Smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 617/1 ze dne 2. 10. 2018 – Temo-telekomunikace

Dodatek č. 5 k pojištění budov a strojů ze dne 2. 11. 2018 – Kooperativa

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2018 – SDH Praha-Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 31. 10. 2018 – SK Újezd Praha 4,z. s.

Objednávka – úprava elektroměrového rozvaděče ze dne 24. 10. 2018 – Staveko, s. r. o.

Objednávka – dodávka nábytku do hasičské zbrojnice ze dne 12. 10. 2018 – Quick Office, s. r. o.

Nájemní smlouva na nebytový prostor v Domu služeb ze dne 2. 10. 2018 – H.T.Dong

Dodatek č. 1 na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 2. 10. 2018 – Staveko, spol. s r. o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č.265/760 ze dne 14. 9. 2018 – AKRO estate

Smlouva na pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa
Dodatek č. 1 k pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 24. 2. 2017 – Kooperativa
Dodatek č. 2 k pojištění odpovědnosti zaměstnance ze dne 27. 8. 2018 – Kooperativa

Objednávka – montáž datových zásuvek v hasičské zbrojnici ze dne 31. 8. 2018 – Fimak, s. r. o.

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě k pojištění budov ze dne 28. 8. 2018 – Kooperativa

Smlouva o firemním řešení – poskytování telekomunikačních služeb ze dne 13. 8. 2018 – T-Mobile, a.s.

Smlouva o dílo na dodání a montáž mobiliáře do ZŠ Formanská ze dne 13. 8. 2018 – ViVA school, s. r. o.

Objednávka na zajištění TDI na stavbě ZŠ Formanská ze dne 7. 8. 2018 – Ing. Randuška

Objednávka serveru ze dne 17.7.2018 – FIMAK s.r.o.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB na akci Zbrojnice hasičů, Nad Statkem ze dne 17.7.2018 – PREdistribuce a.s.

Objednávka na zřízení EZS v budově hasičské zbrojnice ze dne 3. 7. 2018 – Alarmtechnik Praha, s. r. o.

Dodatek č. 2 – stavba ZŠ Formanská ze dne 25. 6. 2018 – Evosa, spol. s r. o.

Dodatek č. 1 – stavba ZŠ Formanská ze dne 25. 6. 2018 – Evosa, spol. s r. o.

Objednávka na IT služby do ŽŠ Formanská ze dne 18. 6. 2018 – Fimak, s. r. o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č. 214/173 ze dne 12. 6. 2018 – Bonus EU, s. r. o.

Darovací smlouva – svítilny pro PČR ze dne 4. 6. 2018 – Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření – MŠ Vodnická ze dne 25. 5. 2018 – ACONTIP, s. r. o.

Smlouva o vykonávání přezkoumání hospodaření – MŠ Formanská ze dne 25. 5. 2018 – ACONTIP, s. r. o.

Objednávka na opravu posuvných dveří ze dne 22. 5. 2018 – Český servis oken a dveří

Smlouva o poskytování služeb – pověřenec pro ochranu osobních údajů ze dne 21. 5. 2018 – iNEWONLINE, s. r. o.

Smlouva o dílo – konzultační činnost pro ochranu osobních údajů při přípravě programu režimu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 26. 10. 2017 – iNewOnline, s. r. o.a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2018 – iNewOnline, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka a montáž fitness prvků ze dne 26. 4. 2018 – ONYX wood, spol. s r.o.

Darovací smlouva na pozemek parc. č. 265–760 ze dne 28.3.2018 – AKRO estate, s r. o.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 3. 2018 – SK Újezd

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 1. 3. 2018 – SDH Praha-Újezd

Smlouva o dílo – stavba Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 8. 2. 2018 – Staveko, spol. s r. o.

Smlouva o smlouvě budoucí o připojení stavby hasičské zbrojnice ze dne 6. 2. 2018 – PRE.distribuce, a­.s.

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci Proutěná ze dne 6. 2. 2018 – Dipro, spol. s r. o.
Dodatek č. 1 – PD rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 1. 6. 2018 – DIPRO, spol. s r. o.

Příkazní smlouva – koordinátor BOZP na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Příkazní smlouva – koordinátor BOZP na stavbu ZŠ Formanská ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Příkazní smlouva na autorský dozor na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 5. 2. 2018 – Rafpro, spol. s r. o.

Veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2018 – AC SAKÉ Kateřinky, z. s.

Smlouva o dílo – ZŠ Formanská ze dne 31. 1. 2018 – Evosa, spol. s r.o.

Příkazní smlouva – zajištění autorského dozoru – ZŠ Formanská ze dne 31. 1. 2018 – Ing. Abrham

Příkazní smlouva – TDI na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 1. 2018 – Ing. Randuška

Příkazní smlouva – TDI na stavbu hasičské zbrojnice ze dne 29. 1. 2018 – Ing. Randuška

Smlouva o dílo – PD na rekonstrukci rybníků Sukov a Návesní ze dne 24. 1. 2018 – Photon Water Technology, s. r. o.
Dodatek č. 1 – PD rekonstrukce rybníků Sukov a Návestí ze dne 5. 6. 2018 – Photon Water

Dohoda – tisk strany ve zpravodaji Klíč ze dne 1. 12. 2017 – Městská část Praha 11

Plánovací smlouva pro lokalitu Formanská – bytové domy Catha I a Catha II ze dne 27. 11. 2017 – Sládek Group, a. s.

Příkazní smlouva – administrace VZ na ZŠ Formanská ze dne 9. 11. 2017 – TYPAZ, s. r. o.

Kupní smlouva – osobní automobil Doblo Cargo Combi ze dne 13. 10. 2017 – Autocentrum Dojáček, s. r. o.

Objednávka – pronájem 15 ks LED dekorů ze dne 11. 10. 2017 – MK-Mont illuminations, s. r. o.

Příkazní smlouva – vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – Zbrojnice sboru dobrovolných hasičů ze dne 10. 10. 2017 – Typaz, s. r. o.

Objednávka zeleně ze dne 9. 10. 2017 – Petr Děkanovský

Objednávka technického zajištění voleb ze dne 4.10. 2017 – Fimak, s. r. o.

Objednávka na vypracování PD ze dne 2. 10. 2017 – APRIS 3MP

Objednávka – plán péče Milíčovských kopců ze dne 12. 9. 2017 – Ing. Dlabalová

Kupní smlouva – Prevence vzniku odpadu v MČ Praha – Újezd ze dne 11. 9. 2017 – JRK BioWaste Management, s. r. o.

Objednávka na odvodnění parkoviště ze dne 6. 9. 2017 – ZAREA, s. r. o.

Příkazní smlouva na zpracování DPS pro hasičskou zbrojnici ze dne 6. 9. 2017 – RAFPRO, s. r. o.

Darovací smlouva – finanční dar na nákup interaktivní tabule pro žáky ze dne 21. 8. 2017 – Základní škola Ke Kateřinkám

Smlouva o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Formanská ze dne 12. 7. 2017 – Kaziko, a. s.

Příkazní smlouva na výkon autorského dozoru na stavbu ZŠ Formanská ze dne 29. 6. 2017 – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – zpracování studie proveditelnosti na akci Rekonstrukce ulice Proutěná ze dne 28. 6. 2017 – Astra projekt, s. r. o.

Příkazní smlouva o zajištění BOZP na staveništi ZŠ Formanská ze dne 30. 5. 2017 – Ing. Petr Kouba

Příkazní smlouva o zajištění výkonu TDI na ZŠ Formanská ze dne 29. 5. 2017 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o dílo – zhotovení 3 ks autobusových přístřešků ze dne 23. 5. 2017 – VOLMUT, s. r. o.

Objednávka – akustická úpava jídelny MŠ Formanská ze dne 18. 5. 2017 – EDIKT, a. s.

Objednávka na vyhotovení podkladu pod bus zastávkami ze dne 12. 5. 2017 – ZAREA, s. r. o.

Smlouva o dílo – zpracování pasportů pro rybníky Sukov a Návesní v k.ú. Újezd u Průhonic ze dne 7.4.2017 – Ing. Václav Kurka

Objednávka pasportizace MŠ Formanská ze dne 27. 3. 2017 – SONUM Czech, s. r. o.

Smlouva směnná a kupní ze dne 15. 2. 2017 – Fine Dream, s. r. o.

Objednávka – Studie využitelnosti Milíčovských kopců ze dne 18. 1. 2017 – ZONA architekti, s. r. o.

Darovací smlouva – příspěvek na zřízení nového vstupu ze dne 28. 2. 2017 – Výzkumný ústav Silva Taroucy

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zhotovitele stavby ZŠ Formanská ze dne 22. 2. 2017 – Typaz, s.r.o.

Smlouva o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ze dne 6. 2. 2017 – Hřiště Hrou, s. r. o.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na zajištění provozu Domova seniorů ze dne 10. 1. 2017 – Typaz, s. r. o.

Smlouva o dílo – revitalizace poškozených a nevhodně užívaných ploch ÚTUM ze dne 1. 12. 2016 – Kapela, s. r. o.

Dodatek k licenční smlouvě – počítačový program Munis ze dne 25. 11. 2016 – Triada, spol. s r. o.

Smlouva o dílo – řešení problematiky BOZP a PO ze dne 2. 12. 2016 – Ritas, s.r.o.

Pojistná smlouva – pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodou způsobenou zaměstnavateli ze dne 1. 11. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Příkazní smlouva – zadávací řízení na výběr zhotovitele na stavební práce ze dne 31. 10. 2016 – Typaz, s.r.o.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelských rizik ze dne 10. 10. 2016 – Kooperativa pojišťovna, a.s.

Smlouva o dílo ze dne 30. 8. 2016 – Projektová dokumentace pro objekt Základní školy – Ing. Lukáš Abrham

Smlouva o dílo – prevence vzniku odpadu v městské části Praha – Újezd ze dne 4. 8. 2016 – Agentura ValFia, s. r. o.

Dodadek č. 1 ke Smlouvě o dodávce aktualizací programového vybavení CODEXIS ze dne 25. 7. 2016 – ATLAS consulting spol. s r. o.

Objednávka služby ADAM – mobilní aplikace pro Appstore a Google Play ze dne 19. 7. 2016 – Anywhere s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka nábytkového vybavení pro MŠ Formanská ze dne 30. 6. 2016 – Baura Invest, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2016

Příkazní smlouva – studie stavby a vypracování zadání investičního projektu na akci Domov seniorů – Újezd u Průhonic ze dne 25. 2. 2016 – SPS správa nemovitostí, s. r. o.

Smlouva o dílo – dodávka gastroprovozu do Mateřské školy Formanská ze dne 29. 12. 2015 -Blažek Gastro, s. r. o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 12. 2015

Kupní smlouva – Ford Transit Kombi Trend ze dne 29. 5. 2015 – Auto Palace Spořilov, s.r.o.

Příkazní smlouva – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Mateřská škola Formanská ze dne 7. 9. 2015 – Kouba engineering, s­.r.o.

Smlouva o dílo – Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Edikt, a.s.

Příkazní smlouva o zajištění výkonu technického dozoru investora Mateřská škola Formanská ze dne 1. 9. 2015 – Ing. Radek Janoušek

Příkazní smlouva – TDI na projektu Dopravně technické infrastruktury lokalit Ke Mlýnu, K Botiči a U Lesa 1 ze dne 13. 8. 2015 – Ing. Roman Randuška

Smlouva o zajištění organizace a průběhu Dětského fotbalového turnaje o pohár starosty ze dne 27. 5. 2015 – SK Újezd Praha 4

Kupní smlouva na nákup komunálního vozidla Multicar M27 C 4×4 včetně příslušenství ze dne 4. 5. 2015 – Unikont Group s.r.o.

Darovací smlouva ze dne 30. 4. 2015 – Základní škola Ke Kateřinkám

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o údržbě zeleně ze dne 23. 2. 2015 – Petr Děkanovský

Darovací smlouva ze dne 23. 2. 2015 – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Újezd

Darovací smlouva ze dne 16. 2. 2015 – Mateřská škola Jažlovická

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze dne 6. 2. 2015 – Right Power Energy s.r.o.

Smlouva o nájmu vánoční výzdoby ze dne 5. 11. 2014 – MK – mont illuminations s­.r.o.