Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2009

V souvislosti s nálezem Ústavního soudu vydala Státní volební komise tiskovou zprávu. Můžete si ji přečíst zde.

Ústavní soud ve čtvrtek 10. 9. 2009 v 16 hodin oznámil, že vyhověl stížnosti poslance Miloše Melčáka na ústavní zákon o jednorázovém zkrácení volebního období Sněmovny. Znamená to, že se předčasné volby ve dnech 9. a 10. října konat nebudou. Nález Ústavního soudu si můžete přečíst zde.

Datum voleb

Prezident České republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 9. října 2009 a sobotu 10. října 2009.

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Požádat o vydání voličského průkazu lze:

  1. písemně s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 2. října 2009; na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4,
  2. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 7. října 2009 do 16:00 hodin.

Žádost je k dispozici v podatelně úřadu nebo ke stáhnutí zde.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 24.září 2009.

Důležité informace k volbám do PS PČR lze získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz – informační servis – volby.