Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010

JAK JSME HLASOVALI VE VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 28. a 29. května 2010, hlasovalo v naší městské části 1394 voličů z celkového počtu 1803 oprávněných voličů. To představuje 77,32 % účast.

Nejvíce hlasů získala TOP 09, a to 469 (33,81 %), pro ODS hlasovalo 417 voličů (30,06%), ČSSD získala 128 hlasů (9,22%), Věci veřejné 119 hlasů (8,57%) a KSČM měla 60 hlasů (4,32%). Z ostatních stran, které se nedostaly do PS PČR, získala nejvíce hlasů Strana zelených – 56, Strana Práv Občanů Zemanovci – 46, Suverenita – blok J. Bobošíkové – 31 a KDU ČSL – 25 hlasů.

Datum voleb

Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 5. února 2010 vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 28. května 2010 a sobotu 29. května 2010.

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

  1. písemně s ověřeným podpisem voliče s doručením nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2010, na adresu ÚMČ Praha – Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4,
  2. osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 26. května 2010 do 16:00 hodin v budově ÚMČ, Kateřinské nám. 465, Praha 4 – Újezd.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 13. května 2010.

Žádost je k dispozici v podatelně úřadu nebo ke stáhnutí zde.


Volební okrsky

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1018 je volební místnost na úřadu, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 – Újezd,

pro voliče bydlící v ulicích:

Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1019 je volební místnost na úřadu, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 – Újezd,

pro voliče bydlící v ulicích:

Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky.


Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1020 je volební místnost v budově SK Újezd Nad Statkem 118, Praha – Újezd (u fotbalového hřiště),

pro voliče bydlící v ulicích:

Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance.