Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volby do Senátu v říjnu 2012

Naše městská část volí v říjnu do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, případné druhé kolo voleb se koná v pátek 19. října a v sobotu 20. října ve stejných časech.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

V městské části Praha – Újezd jsou zřízeny 3 volební okrsky:

volební okrsek č. 1024 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu městské části) pro voliče trvale hlášených v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše), Pod Napětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., U Louky;

volební okrsek č. 1025 – sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče trvale hlášených v ulicích:

Vodnická, Krajanská, Proutěná, U Pramene;volební okrsek č. 1026 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd) pro voliče trvale hlášených v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, Mostu, K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance.

Závěrem bychom chtěli připomenout, že každý volič dostane do schránky společně s hlasovacími lístky přesnou adresu sídla volebního okrsku, ve kterém bude volit.

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR