Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Volby prezidenta ČR 2013

DATUM VOLEB

Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 1. října 2012, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 1. října 2012 pod číslem 322/2012 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 11. ledna 2013 a sobotu 12. ledna 2013.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se v pátek 25. ledna 2013 a sobotu 26. ledna 2013 konat druhé kolo volby prezidenta.

INFORMACE O VOLBĚ PREZIDENTA – STRÁNKY MINISTERSTVA VNITRA

http://www.mvcr.cz/…publiky.aspx?…


Voličské průkazy