Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Zápisy zasedání 2010

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a začínají v 19:00 v budově ÚMČ. Příští zasedání se uskuteční:

 • 6. 12. 2010

Jednotlivé zápisy jsou řazeny chronologicky od nejmladšího k nejstaršímu. U každého zápisu jsou vypsány projednávané body. Pokud si chcete přečíst kompletní zápis ze zasedání stačí kliknout na podrobný zápis

Zápis č. 1/2010 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Újezd dne 6.12.2010

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Rozpočtová opatření k 12/2010
 • 4. Plnění rozpočtu 1. – 9.
 • 5. Návrh rozpočtu 2011
 • 6. Odepsání pohledávky – Promtstav
 • 7. Ověřovatelé doložky právních úkonů
 • 8. Úprava organizačního řádu
 • 9. Jmenování členů výborů a redakční rady
 • 10. Územní řízení na pozemku parc.č . 265/414
 • 11. Dům služeb
 • 12. Kontrola plnění usnesení – zápis č. 9/2010
 • 13. Různé

Pokračování ustavujícího zasedání zastupitelstva

podrobný zápis

 • 1. Schválení způsobu volby, volebního řádu a volební komise
 • 2. Stanovení počtu zástupců starosty
 • 3. Volba starosty
 • 4. Volba zástupců starosty
 • 5 a) Zřízení výborů zastupitelstva
 • 5 b) Jmenování členů finančního výboru

Ustavující zasedání zastupitelstva

podrobný zápis

 • 1. Schválení programu
 • 2. Volba ověřovatelů zápisu
 • 3. Přerušení zasedání