Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Organizace úřadu

Volené orgány
 • starosta

  Václav Drahorád, vaclav.drahorad@praha-ujezd.cz

 • zástupce starosty

  Jana Draštíková, jana.drastikova@praha-ujezd.cz

 • členové zastupitelstva (9 členů)
 • Předsedové výborů a komisí
  • finanční výbor
  • kontrolní výbor
  • výbor stavební a pro životní prostředí
  • komise kulturní, sociální a zdravotní

Úřad městské části

TAJEMNÍK

Tajemník dohlíží na provoz státní správy a je v organizační struktuře úřadu nadřízený všem zaměstnancům úřadu městské části.
Ing. Miloslav MÜLLER, MBA – miloslav.muller@praha-ujezd.cz

EKONOMICKÝ ODBOR

pokladní služba, účetní evidence, výkaznictví, statistika a rozborová činnost, inventarizace, přihlašování k trvalému pobytu, příprava a kontrola plnění rozpočtu, evidence a plnění daní a poplatků, evidence závazků a pohledávek, evidence majetku, ověřování listin a podpisů
Lenka LORENCOVÁ – lenka.lorencova@praha-ujezd.cz

Hlavní pokladní
Martina CHALUPSKÁ – martina.chalupska@praha-ujezd.cz

KANCELÁŘ STAROSTY

spisová služba, archivní a skartační činnost, předkládání zápisů, hlášení závad, poskytování informací, nákup kancelářských potřeb a občerstvení, přihlašování k trvalému pobytu, evidence poplatku ze psů, ověřování listin a podpisů
Pavla PITRMANOVÁ, DiS. – pavla.pitrmanova@praha-ujezd.cz

ODBOR OBČANSKO-SPRÁVNÍ

vyvěšování informací, vyhlášek a oznámení na úřední desky, smluvní agenda, evidence smluv, sestavování dohod a smluv, zajišťování příslušných norem a předpisů, přestupky, kontrolní činnost, evidence a správa daní, dávek a poplatků, ověřování listin a podpisů.
Ing. Markéta NOVOTNÁ – marketa.novotna@praha-ujezd.cz

INVESTIČNÍ ODBOR

zajišťování dokumentace staveb, příprava investičních akcí, zajišťování katastrálních dokumentů, kontroly probíhajících staveb, veřejný pořádek, odpadové hospodaření, ochrana přírody, územní rozvoj, údržba veřejné zeleně a mobiliáře, ověřování listin a podpisů
Ing. Pavel STANĚK – pavel.stanek@praha-ujezd.cz

Údržba majetku a zeleně městské části

 • Vladimír Hříbek
 • Tomáš Váňa
 • Karel Vaněk
 • Lukáš Hasil