Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

ODVOZ NADMĚRNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy schvaluje každý rok kvóty velkoobjemových kontejnerů pro jednotlivé městské části.

Pozor na změnu podmínek přistavení kontejnerů. VOK budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin (od 16.00 – 20.00). Po celou dobu přistavení bude přítomna obsluha, která bude dbát na to, aby byla maximálně využita kapacita VOK.

KONTEJNERY NA NADMĚRNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD NA I. POLOLETÍ 2019
pátek 12.dubna od 16.00 – 20.00 hodin
 • ulice Ke Smrčině – naproti č.p. 296
 • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
 • ulice Formanská u Návesního rybníku
pátek 14. června od 16.00 – 20.00 hodin
 • křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
 • ulice Formanská u Návesního rybníku
 • ulice Na Vojtěšce

Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, jako je např. starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zrcadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat chladničky, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné odpady a ostatní vytříditelné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony).

V souvislosti s finanční náročností této služby upozorňujeme občany na následující fakta a žádáme o jejich respektování:

 • VOK jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domácností, který nelze uložit do běžných kontejnerů na komunální nebo separovaný odpad
 • VOK nemají sloužit podnikatelům pro likvidaci odpadu vznikajícího při jejich činnosti
 • občané trvale žijící v Praze mají možnost bezplatného odevzdání objemného odpadu v 10 sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro občany Újezdu jsou v nejbližší vzdálenosti následující sběrné dvory:
  • Praha 4 – Spořilov, ulice Zakrytá, tel: 272 764 058
  • Praha 4 – Modřany, ulice Generála Šišky, tel: 244 400 164
  • Praha 22 – Uhříněves, Bečovská 939
  • Praha 11 – Bartůňkova (u stanice metra Opatov)