Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SBĚRNÉ DVORY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

 • V Praze je celkem 13 sběrných dvorů, ve kterých mohou občané bezplatně odevzdat téměř veškerý objemný odpad z domácností.
 • Do areálu sběrného dvora je možný vjezd vozidel o hmotnosti do 3,5 t.
 • Před odevzdáním odpadu může být vyžadováno předložení občanského průkazu z důvodu ověření trvalého bydliště na území hl. m. Prahy.
Nejbližší sběrné dvory hl. m. Prahy jsou následující:
 • Praha 4 – Spořilov, ulice Zakrytá, tel: 272 764 058
 • Praha 4 – Modřany, ulice Generála Šišky, tel: 244 400 164
 • Praha 22 – Uhříněves, Bečovská 939
 • Praha 11 – Bartůňkova 711(u stanice metra Opatov)
Provozní doba pro všechny sběrné dvory hl. m. Prahy je následující:
zimní období letní období
Po – Pá 8.30 – 17.00 8.30 – 18.00
So 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00
Ne zavřeno zavřeno
Odebírané odpady
 • tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony)
 • objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní apod.)
 • bioodpad (odpad z údržby zeleně)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, počítače, přehrávače, telefony apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další chemikálie včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, léky a teploměry, nádobky od sprejů)
 • suť z bytových úprav (beton, cihly, keramické výrobky a jejich směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek
 • pneumatiky – poplatek 25 Kč / kus
Nelze odevzat
 • směsný komunální odpad (patří do sběrné nádoby objednané u svozové společnosti vlastníkem domu)
 • nebezpečné složky stavebního odpadu (asfaltová lepenka obsahující dehet, odpad obsahující azbest – nutno se obrátit na specializované fir­my)
Doprava odpadu do sběrného dvora

Pro občany, kteří nemají možnost dopravit odpad vlastními prostředky, existuje nadstandardní placená služba objednávkového odvozu odpadu do vybraných sběrných dvorů. Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy.

Více informací lze obdržet na těchto kontaktech:
Tel: 284 091 472
e-mail: objednavkasvozu@psas.czwebové stránky: www.psas.cz