Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů bude probíhat i v roce 2019.
V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
léčiva
baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
OSTATNÍ:
jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
NELZE ODEVZDAT:
stavební odpady, objemné odpady, elektrozaříze­ní apod.

Svozové vozidlo bude v roce 2019 přistaveno v Újezdě na náměstí (Formanská u č. p. 3) u restaurace a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině v následujících termínech:
  • úterý 26. února v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30
  • úterý 28. května v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30
  • sobota 10. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30
  • úterý 15. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy.

Nebezpečný odpad mohou občané odevzdávat ve 22 stabilních sběrnách – seznam naleznete zde

Více informací ke svozu nebezpečného odpadu v roce 2019 naleznete zde.