Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NOVĚ I V KATEŘINKÁCH

Mobilní (zastávkový) sběr nebezpečných odpadů bude probíhat i v roce 2018. Občané budou moci prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat následující druhy odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva a baterie a akumulátory. Všechny výše uvedené odpady mohou občané hlavního města Prahy odevzdat zdarma. Svozové vozidlo bude v roce 2018 přistaveno v Újezdě na náměstí u restaurace New Village a v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnická a Na Křtině.

v následujících termínech:
 • 27. února v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30
 • 29. května v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30
 • 11. srpna v Újezdu v době od 11.40 do 12.00 hodin a v Kateřinkách v době od 12.10 do 12.30
 • 16. října v Újezdu v době od 18.40 do 19.00 hodin a v Kateřinkách v době od 19.10 do 19.30

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:

 • baterie, akumulátory
 • nádoby od sprejů
 • mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
 • ředidla a barvy
 • léky a teploměry
 • kyseliny a hydroxidy
 • lepidla a pryskyřice
 • detergenty (odmašťovací přípravky)
 • fotochemikálie
 • pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
 • zářivky a výbojky

Nebezpečný odpad mohou občané odevzdávat ve 22 stabilních sběrnách – seznam naleznete zde

Více informací ke svozu nebezpečného odpadu v roce 2016 naleznete zde.