Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD

Hlavní město Praha, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství schvaluje každý rok kvóty velkoobjemových kontejnerů na biodpad pro jednotlivé městské části.Tento projekt je financován z prostředků hl. m.Prahy.

Kontejnery budou přistaveny na dobu 3 hodin, a to v následujících termínech a na předem určená místa. Odpad je možno přivézt pouze v době, kdy bude kontejner přistaven. Přistavované kontejnery budou s obsluhou. V případě jejich naplnění před koncem doby přistavení budou kontejnery měněny za prázdné.

Termíny, doba a místa přistavení kontejnerů v I. pololetí roku 2019:

sobota 4. května od 13.00 do 16.00 hodin
- ulice Ke Smrčině
- křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
- ulice Formanská u Návesního rybníka
- ulice Na Vojtěšce

sobota 8. června od 13.00 do 16.00 hodin
- ulice Ke Smrčině
- křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
- ulice Formanská u Návesního rybníka
- ulice Na Vojtěšce

Mezi bioodpad patří:

  • zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin,
  • listí, tráva, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů atd.

Mezi bioodpad nepatří:

  • zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat
  • znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Další možností je objednat si kompostejner, který občanům a dalším původcům odpadu nabízí společnost Pražské služby, a.s.

Pražské služby, a.s. informují o svozových dnech bioodpadu

Každý občan, který má odvoz bioodpadu nasmlouvaný, najde informace o aktuálním svozovém dnu na webových stránkách www.psas.cz nebo na tel. čísle 284 091 442.
Aktualizace svozových dnů je prováděna vždy k 1. dubnu, kdy začíná sezónní odvoz a k 1. prosinci, kdy začíná mimosezónní odvoz bioodpadu.
- Podrobné informace s možností uzavření smlouvy on-line naleznete na www.psas.cz/bio.