Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

OBNOVENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY MALEŠICE V DŘEVČICKÉ ULICI

Oznamujeme Vám, že od úterý 17. 6. 2008 je obnoven provoz kompostárny Malešice. Příjem bioodpadu na kompostárně se řídí níže uvedenými pravidly, která stanoví, jaký druh bioodpadu se smí na kompostárně odevzdávat.

Pravidla:
Na kompostárně Malešice se smí odevzdat od úterý 17.6.2008 do odvolání bioodpad od:

  1. občanů – v obvyklém množství
  2. od fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob – bioodpad z údržby zahrad, veřejné zeleně apod. – pokud se jedná o trávu, tak smí být odevzdávána pouze čerstvá nebo naopak usušená tráva, je zakázán příjem veškeré zahnívající trávy nebo jiného hnijícího bioodpadu.

O příjmu bioodpadu na kompostárnu (především se jedná o starší uloženou trávu) plně rozhoduje obsluha kompostárny.

Je zakázáno přijmout bioodpad z organizovaného svozu bioodpadu od občanů nebo živnostníků, od firem, které pro svoz používají standardní uzavřený popelářský vůz.

Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby mohou i nadále odevzdávat bioodpad na kompostárně v Holičkách u Prahy nebo v Modleticích v Říčanech u Prahy za stejné ceny jako jsou garantovány hl.m.Prahy na kompostárně v Malešicích.