Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Úřady a instituce – důležitá telefonní čísla

Úřad městské části Praha – Újezd

Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
Tel: 272 690 692, 272 690 545
www.praha-ujezd.cz
email: info@praha-ujezd.cz

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672, Praha 4
Tel: 267 902 111
www.praha11.cz
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

Živnostenský odbor

Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 510
www.praha11.cz

Odbor výstavby

Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 272 914 928
www.praha11.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nad Opatovem 2140, Praha 11
Tel: 272 917 005
www.praha11.cz

Správa sociálního zabezpečení

Olšanská 3, Praha 3
Tel: 244 012 511
www.cssz.cz
e-mail: posta.ca@cssz.cz

Úřad práce

Údolní 1147, Praha 4
Tel: 950 178 441
www.urady-prace-online.cz
e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz

Pracoviště státní sociální podpory

Bohúňova 1553/2, Praha 11
Tel: 950 178 725, 950 178 741, 950 178 749
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV

MOP Jižní Město I
Kaplanova 2056, Praha 11
Tel: 974 854 700, 974 854 704, 974 854 705
Tísňové volání: 158

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství

Markušova 1555, Praha 11
Tel: 267 913 055
Tísňové volání: 156

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt

V Zámcích 56, Praha 8
Tel: 283 011 711, 283 011 719, 233 554 242

Pražské služby, a.s.

pasáž Škodova paláce
Jungmannova 29, Praha 1
Tel.call centrum: 284 091 888
www.psas.cz
e-mail: callcentrum@psas.cz

Eltodo – veřejné osvětlení

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
Poruchy tel: 800 101 109
www.eltodo.cz
e-mail: eltodo@eltodo.cz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971, Praha 10
Poruchy tel: 840 111 112
www.pvk.cz
e-mail: info@pvk.cz

Pražská energetika

Zákaznické centrum
Jungmannova 36/31, Praha 1
Poruchy tel: 224 915 151
www.pre.cz
e-mail: poruchy@pre.cz

Pražská plynárenská a.s.

Národní 37, Praha 1
Poruchy tel: 840 555 333, pohotovost plyn 1239
www.ppas.cz
e-mail: callcentrum@ppas.cz

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

Pod sídlištěm 1800, Praha 8
Tel: 284 041 111
www.cuzk.cz
e-mail: kp.praha@cuzk.cz

Finanční úřad pro Prahu 11

Opatovská 964, Praha 11
www.statnisprava.cz/….nsf/i/10496
e-mail: podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz