Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Úřady a instituce – důležitá telefonní čísla

Úřad městské části Praha – Újezd

Kateřinské nám. 465/1, Praha 4
Tel: 272 690 692, 272 690 545
www.praha-ujezd.cz
email: info@praha-ujezd.cz

Úřad městské části Praha 11

Ocelíkova 672, Praha 4
Tel: 267 902 111
www.praha11.cz
e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz

Živnostenský odbor

Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 267 902 510
www.praha11.cz

Odbor výstavby

Vidimova 1324–5, Praha 11
Tel: 272 914 928
www.praha11.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Nad Opatovem 2140, Praha 11
Tel: 272 917 005
www.praha11.cz

Správa sociálního zabezpečení

Olšanská 3, Praha 3
Tel: 244 012 111
www.cssz.cz
e-mail: posta.xa@cssz.cz

Úřad práce České republiky

Novodvorská 803/82, Praha 4
webové stránky
Zprostředkování zaměstnání
tel: 950 178 111
e-mail:posta.aae@aa.mpsv.cz
Státní sociální podpora
tel: 950 178 734
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Hmotná nouze
tel: 950 178 725
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz
Dávky pro osoby se zdravodní postižením
tel: 950 178 747
e-mail: posta.abk@aa.mpsv.cz

Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV

MOP Jižní Město I
Kaplanova 2056, Praha 11
Tel: 974 887 700, 974 887 703, 974 887 701
Tísňové volání: 158

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství

Markušova 1555, Praha 11
Tel: 222 025 674
Tísňové volání: 156

Útulek pro opuštěná zvířata a odchyt

psi: V Zámcích 56, Praha 8 – Troja
Tel: 222 025 916, 222 025 917
e-mail: upoz@mppraha.cz
kočky: Dolnoměcholupská 58/27, Praha 10
tel: 222 025 929
e-mail: upozdm@mppraha.cz

Pražské služby, a.s.

pasáž Škodova paláce
Jungmannova 29, Praha 1
Tel.call centrum: 284 091 888
www.psas.cz
e-mail: info@psas.cz

Technologie HMP – veřejné osvětlení

Dělnická 213/12, Praha 7
Poruchy tel: 800 404 060
webové stránky
e-mail: poruchyVO@thmp.cz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971, Praha 10
Poruchy tel: 840 111 112, 601 274 274
www.pvk.cz
e-mail: info@pvk.cz

Pražská energetika

Zákaznické centrum
Jungmannova 36/31, Praha 1
Vladimírova 18, Praha 4
Poruchy tel: 800 550 055
www.pre.cz
e-mail: pre@pre.cz

Pražská plynárenská a.s.

Národní 37, Praha 1
Poruchy tel: 800 134 134, pohotovost plyn 1239
www.ppas.cz
e-mail: callcentrum@ppas.cz

Katastrální úřad pro hl. m. Prahu

Pod sídlištěm 1800, Praha 8
Tel: 284 041 111
www.cuzk.cz
e-mail: ku.proprahu@cuzk.cz

Finanční úřad pro Prahu 11

Opatovská 964, Praha 11
tel: 225 289 111
e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz