Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VOLBY DO EP – 23. – 24. 5. 2014

JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V městské části Praha – Újezd přišlo volit z celkového počtu 1932 oprávněných voličů 607 osob, což je 31,42%.
5 stran, které získaly nejvíce hlasů:
Koalice TOP 09 a STAN– 168 hlasů
ANO 2011 – 91 hlas
Strana svobodných občanů – 70 hlasů
Občanská demokratická strana – 58 hlasů
Česká pirátská strana – 52 hlasy
Výsledky voleb podle jednotlivých okrsků naleznete zde

Volby do Evropského parlamentu
Prezident České republiky rozhodnutím ze dne 13. února 2014, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 19. února 2014 pod číslem 24/2014 Sb., vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu V souladu s § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta MČ Praha – Újezd oznamuje, že pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 23. a 24. května 2014 jsou zřízeny tři volební okrsky:
volební okrsek č. 53001 – sídlo Nad Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd), pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže + 491)
Josefa Bíbrdlíka
K Habru
K Mostu
K Motelu
K Sukovu
Ke Mlýnu
Na Formance
Nad Náhonem
Nad Statkem
Nad Výpustí
Pod Formankou
Ve Vilkách

volební okrsek č. 53002 – sídlo Kateřinské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu), pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č.p. 200 výše)
Milíčovská
Na Cípu
Na Křtině
Kateřinské náměstí
Ke Smrčině
Pastevců
Pod Napětím
Remízková
Studánková
Štítová
U Louky
U Močálu

volební okrsek č. 53003 – sídlo Vodnická 531/44, Praha 4 (společenský sál v domě služeb) pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
U Pramene
Vodnická
Proutěná
Krajanská

Voličské průkazy
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu.
Volič může ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, a to nejpozději do 8. května 2014. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná a je k dispozici na úřadu nebo na našich webových stránkách zde.
Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Toto ověření je osvobozeno od správního poplatku.
Požádat o vydání voličského průkazu lze:

a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tj. do 8. května 2014, na adresu ÚMČ Praha-Újezd, Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4;

b) osobně do 8. května 2014 do 16:00 hodin v budově úřadu MČ, Kateřinské nám. 465/1, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tj. od 8. května 2014.

Informace o volbách na stránkách Ministerstva vni­tra