Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Sběr nebezpečného odpadu

V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané, prostřednictvím obsluhy vozidla, bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:
• baterie, akumulátory
• nádoby od sprejů
• mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky)
• ředidla a barvy
• léky a teploměry
• kyseliny a hydroxidy
• lepidla a pryskyřice
• detergenty (odmašťovací přípravky)
• fotochemikálie
• pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)
• zářivky a výbojky