Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Příjem žádostí a jejich podání

Žádosti, stížnosti a podněty je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních prostředků (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně úřadu městské části Praha – Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4.

Telefon a fax: 272 690 692, 272 690 545

Elektronicky na adresu info@praha-ujezd.cz

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic.

„Formulář žádosti o poskytnutí informace“:[]