Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MÍSTNÍ REFERENDUM – 16. dubna 2015

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd 18. 2. 2015 schválilo na svém pravidelném zasedání vyhlášení místního referenda, které se bude konat 16. dubna 2015 od 9.00 hodin do 20.00 hodin.
Znění otázky k rozhodnutí v místním referendu:
Souhlasíte s provedením stavby „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“?

Výsledky hlasování v místním referendu

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha – Újezd č. 4 ze dne 18. 2. 2015 o vyhlášení referenda

Odůvodnění návrhu místního referenda

Platný územní plán

Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro územní řízení – detail

Počet a sídla hlasovacích okrsků

Hlasování v referendu