Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

REVITALIZACE MILÍČOVSKÝCH KOPCŮ

Městská část Praha – Újezd si nechala vypracovat v roce 2014 projekt revitalizace zeleně na Milíčovských kopcích. Získali jsme veškerá kladná vyjádření všech dotčených orgánů, zejména odboru životního prostředí MČ Praha 11 a Magistrátu hl.m. Prahy. S tímto projektem se MČ ucházela o získání finančních prostředků v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschop­nost, oblast podpory Revitalizace a ochrana území. Náš projekt nebyl vybrán a nebyl z OPPK finančně podpořen.
Jelikož jsou Milíčovské kopce významnou rekreační lokalitou nejen pro obyvatele MČ Praha – Újezd, ale i pro návštěvníky a sportovce z Jižního Města, provede veškeré práce dle projektu revitalizace zeleně MČ Praha – Újezd na vlastní náklady – svépomocí.
V době vegetačního klidu jsme prováděli pěstební probírky v borových a smrkových skupinách na nejvzdálenějším kopci od sídliště.
Předmětem projektu je také srovnání korun kopců zeminou a vytvoření nových pobytových trávníků a květnatých luk. Vrcholy kopců protne mlatová cesta s běžným městským mobiliářem a vysazeno zde bude několik ovocných stromů. Tyto práce budeme provádět na přelomu května a června, návoz zeminy budeme provádět s minimálním omezením provozu na asfaltových chodnících. Jen příčné cesty mezi jednotlivými kopci mohou být dočasně uzavřeny. Předpokládaný termín prací je od 25.5. do 26.6. 2015.
Respektujte prosím dočasné uzavírky cest a dbejte zvýšené opatrnosti v období probíhajících zemních prací !
ZA DOČASNÉ UZAVÍRKY SE VÁM OMLOUVÁME.