Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2019

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2019 byl schválen na na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 20. 3. 2019.
V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Statut sociálního fondu
Rozpočtový výhled do roku 2024
Rozpočet Mateřské školy Formanská
Rozpočet Základní školy Formanská

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém pravidelném zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 4c rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2018

Rozpočet městské části Praha-Újezd na rok 2018 byl schválen na na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Újezd dne 21. 2. 2018.
V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Sociální fond
Rozpočtový výhled do roku 2023
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Formanská
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Vodnická

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ÚJEZD PRO ROK 2017

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Plnění rozpočtu příjmů
Plnění rozpočtu výdajů
Financování – stavy a obraty na bankovních účtech
Financování – Peněžní fondy, majetek, vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
Prohlášení – vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
Přehled finančního vypořádání
Účetní závěrka MČ
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Mimořádná účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MČ
Inventarizační zpráva MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MŠ Formanská
Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření
Příkaz starosty k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MČ PRAHA-ÚJEZD V ROCE 2018

Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 19. 12. 2018
Úprava rozpočtu k 12/2018
Úprava rozpočtu k 12/2018
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 21. 11. 2018
Úprava rozpočtu k 10/2018
Úprava rozpočtu k 11/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 26. 9. 2018
Úprava rozpočtu k 09/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 26. 7. 2018
Úprava rozpočtu k 07/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 20. 6. 2018
Úprava rozpočtu k 06/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 23. 5. 2018
Úprava rozpočtu k 05/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 18. 4. 2018
Úprava rozpočtu k 04/2018
Rozpočtové opatření schválené ZMČ dne 21. 2. 2018
Úprava rozpočtu k 02/2018

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2017

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Sociální fond
Rozpočtový výhled na roky 2018–2022
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Formanská
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Vodnická

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MČ PRAHA-ÚJEZD V ROCE 2017

Rozpočtová opatření schválené ZMČ dne 3. 1. 2018
Úprava rozpočtu k 12/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 13. 12. 2017
Úprava rozpočtu k 12/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 22. 11. 2017
Úprava rozpočtu k 11/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 31. 10. 2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 18. 10. 2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 27. 9. 2017
Úprava rozpočtu k 09/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 21. 6. 2017
Úprava rozpočtu k 06/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 17. 5. 2017
Úprava rozpočtu k 05/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 24. 4. 2017
Úprava rozpočtu k 04/2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ÚJEZD PRO ROK 2016

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Závěrečný účet za rok 2016
Prohlášení ÚMČ Praha-Újezd
Přehled finančního vypořádání za rok 2016
Účetní závěrka městské části
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská
Inventarizační zpráva městské části
Inventarizační zpráva MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MŠ Formanská
Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet