Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, 272690545 | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

SCHVÁLENÝ ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MČ PRAHA-ÚJEZD NA ROK 2017

Hlavní činnost
Vedlejší činnost
Sociální fond
Rozpočtový výhled na roky 2018–2022
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Formanská
Příspěvek z rozpočtu zřizovatele pro MŠ Vodnická

SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MČ PRAHA-ÚJEZD V ROCE 2017

Rozpočtová opatření schválené ZMČ dne 3. 1. 2018
Úprava rozpočtu k 12/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 13. 12. 2017
Úprava rozpočtu k 12/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 22. 11. 2017
Úprava rozpočtu k 11/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 31. 10. 2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 18. 10. 2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Úprava rozpočtu k 10/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 27. 9. 2017
Úprava rozpočtu k 09/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ dne 21. 6. 2017
Úprava rozpočtu k 06/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 17. 5. 2017
Úprava rozpočtu k 05/2017
Rozpočtová opatření schválená ZMČ 24. 4. 2017
Úprava rozpočtu k 04/2017

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MČ PRAHA-ÚJEZD PRO ROK 2016

V listinné podobě je k nahlédnutí v ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha-Újezd.
Závěrečný účet za rok 2016
Prohlášení ÚMČ Praha-Újezd
Přehled finančního vypořádání za rok 2016
Účetní závěrka městské části
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Vodnická
Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Formanská
Inventarizační zpráva městské části
Inventarizační zpráva MŠ Vodnická
Inventarizační zpráva MŠ Formanská
Zůstatek účtu 431 výsledek hospodaření
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet