Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA

Obvodní ředitelství Praha 11
Markušova 1555, Praha 4 – Háje
tel.: 222 025 674
e-mail: operacni.p11@mppraha.cz
Webové stránky

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
I letos v červnu pražští strážníci chystají zvýšená bezpečnostní opatření v souvislosti s koncem školního roku
Strážníci znovu dohlédnou na bezpečí dětí na přechodech pro chodce ve dnech, kdy budou rozdávána vysvědčení. Zaměří se ale také na podávání alkoholu mladistvým.
Pražská městská policie na konci školního roku zintenzivní dohled nad přechody pro chodce v blízkosti škol. V samotné dny vysvědčení, tedy od pondělí 27. června do čtvrtka 30. června, tak bude více než 250 strážníků dohlížet na 172 přechodů u 149 škol. „Dohled nad bezpečností dětí a mládeže v poslední školní den považuji stále za jednu z nejvyšších priorit. Zvláště v těchto dnech je preventivní role strážníků Městské policie Praha naprosto nezastupitelná,“ řekl Ing. Eduard Šuster, ředitel městské policie.

Od pondělí 27. června se strážníci zaměří také na kontroly restaurací a barů, zvláštní pozornost přitom budou věnovat podávání alkoholu osobám mladším 18 let. V poslední školní dny a na začátku prázdnin bude zesílen také dohled a kontrolní činnost nad parky, dětskými hřišti a dalšími místy, kde se mládež obvykle schází.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Lidé věřili, že se v této noci slétají čarodějnice na sabat a podzemní sluje se otvírají, aby odkryly své poklady. Čemu se věří dnes, není jisté, ale lidový zvyk je stále živý. A tak se rok co rok scházíme u zapálených ohňů, abychom (minimálně) oslavili příchod jara.
Kdybychom se na pálení čarodějnic podívali čistě z pohledu bezpečnostních složek – hasičů, policistů a strážníků –, bylo by dozajista možné poslední větu perexu přeformulovat: A tak rok za rokem vyjíždíme k požárům způsobeným nedostatečným zabezpečením ohňů, řešíme dopravní nehody zaviněné alkoholem a „sbíráme“ ze země opilé osoby, leckdy i děti, aby nebyl bezprostředně ohrožen jejich život.
Co s tím? Zakážeme pálit a zakážeme pít? Ne. Pokusíme se být zodpovědní.
• Pořádáme-li pálení jako právnická či fyzická osoba, oznámíme územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru místo pálení včetně navržených opatření proti vzniku a šíření požáru; zajistíme zodpovědnou osobu, která bude dohlížet na bezproblémový průběh pálení, pohyb nezletilých v blízkosti otevřeného ohně i na případné vhazování předmětů do ohniště.
• Na hranici pálíme pouze látky přírodního materiálu; zapomeňme na lakovaný nábytek, křesla, pneumatiky, plasty atp.Dopředu si zajistíme hasicí přístroje.
• Alkoholu si dopřáváme jen tolik, kolik zvládneme.
• Mladistvým alkoholické nápoje nepodáváme.
• Když pijeme alkohol, rozhodně už nesedáme za volant.
• Jako rodiče stále zodpovídáme za své ratolesti.
Jestliže děláme vše naopak, než jak je v bodech uvedeno, pak se nedivme možným uloženým sankcím nebo skutečným tragédiím. Městská policie Praha přeje Pražanům i návštěvníkům metropole příjemnou a bezpečnou oslavu filipojakubské no­ci.