Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

UKONČENÍ TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon č. 302/2004 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Ohlašovna pro MČ Praha – Újezd

Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 – Újezd

Podmínky a postup řešení:

– ukončení trvalého pobytu na území České republiky hlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu písemnou formou
- ohlásit jej může osobně, sdělení podepíše přímo před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu
- sdělení v listinné podobě zaslané poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; pokud jej občan zasílá formou datové zprávy, podepíše jej uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky
- občan může k tomuto úkonu pověřit zmocněnce na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

Správní poplatek:

• 100 Kč
• za stejný úkon ohlášený na zastupitelském úřadu poplatek 300 Kč