Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Občan trvale hlášený k trvalému pobytu v městské části Praha – Újezd může podat žádost o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností na území České republiky, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy 1 až 22.

Nejbližším úřadem je Úřad městské části Praha 11, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů, Vidimova 1324, tel: 267 902 378 – 383.

Více informací na www.praha11.cz.

Další užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů zde.