Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Zákon č. 99/2004 S., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhláška č.197/2004 k provedení tohoto zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

– rybářský lístek vydá Úřad městské části Praha – Újezd žadateli, který má na územní městské části trvalý pobyt
- osobám mladším 15 let může být vydán rybářský lístek se souhlasem zákonného zástupce

Jaké doklady musíte mít s sebou:

– občanský průkaz (cizinci s pobytem na území městské části cestovní pas)
- doklad o získané kvalifikaci (tzn. dosavadní rybářský lístek, osvědčení o získané kvalifikaci nebo osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž)

Správní poplatek:

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:
- 1 rok činí 100 Kč
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč
- 3 roky činí 200 Kč
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
- 10 let činí 500 Kč
- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč.

Osoby studující rybářství se prokáží potvrzením školy o studiu a osoby zajišťující rybářství v rámci svého povolání se prokáží potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.