Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Obecně závazná vyhláška hl .m. Prahy č. 10/2011 Sb. HMP, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve věci místního poplatku jedná osobně poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce na území MČ Praha – Újezd.

Podmínky a postup řešení

Poplatník je povinen nejméně týden před konáním akce ohlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje ke stanovení místního poplatku tj. druh akce, název pořadatele, datum a hodinu a místo konání akce, kapacitu místa pořádání akce (tj. nejvyšší počet osob, jež pojme)

Správní poplatek

Sazba poplatku činí 5%, 10% nebo 20% podle druhu akce

Od poplatku jsou osvobozeny:
– kulturní akce – veřejnosti přístupné provádění literárních a uměleckých děl, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských (včetně děl módního návrhářství), audiovizuálních, fotografických a kartografických a vystoupení výkonných umělců, pokud se konají v prostorách bez restauračního provozu s kapacitou do 3.000 osob.
– taneční kurzy a kurzy společenského chování a akce pořádané v rámci těchto kurzů (prodloužené, závěrečné večírky, závěrečné plesy apod.) a maturitní plesy.
– akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
– akce, kde je hlavní město Praha nebo městská část, popř. organizace založená nebo zřízená městkou částí pořadatelem

Formulář pro ohlášení