Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY – 20. a 21. října

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu.
Více informací o voličských průkazech zde.
Informace o volebních okrscích a o dodání hlasovacích lístků
Informace o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
Jak jsme volili do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR