Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 2018

Termín konání volby prezidenta republiky
Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím ze dne 23. srpna 2017, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 28. srpna 2017 pod číslem 275/2017 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se zúčastnili voleb a odevzdali platný hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. ledna 2018 konat druhé kolo volby prezidenta.

Jak jsme volili v prezidentských volbách 2018

Další informace na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky.

Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky v městské části Praha-Újezd

Voličské průkazy

Žádost o voličský průkaz