Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

JAK JSME VOLILI V PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH – LEDEN 2018

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo 1. kolo volby prezidenta ČR.
V městské části Praha-Újezd přišlo volit z celkového počtu 2 099 oprávněných voličů 1 561 občanů, což je 74,37 %.
5 kandidátů, kteří získali největší počet hlasů:
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – 545 hlasů
Ing. Miloš Zeman – 276 hlasů
Mgr. Pavel Fischer – 230 hlasů
Mgr. Michal Horáček, Ph.D. – 199 hlasů
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. – 143 hlasy
Ing. Mirek Topolánek – 101 hlasů
Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhlo 2. kolo volby prezidenta ČR.
V městské části Praha-Újezd přišlo volit z celkového počtu 2 077 oprávněných voličů 1 627 občanů, což je 78,33 %.
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. získal 1 190 hlasů a Ing. Miloš Zeman získal 436 hlasů