Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Městská část Praha-Újezd zpracovává osobní údaje v souladu se zákony a nařízeními platnými na území České republiky. Z nich dominantní jsou zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a s jejich volným pohybem (dále jen Nařízení).
MČ Praha-Újezd je podle znění Nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných v jednotlivých agendách, jak je popisuje Organizační řád Úřadu městské části Praha-Újezd.
MČ Praha-Újezd má od 25. 5. 2018 v souladu s Nařízením 2016/679 Pověřence na ochranu osobních údajů.
Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Společnost iNewOnline s. r. o., Žirovnického 2216, 252 63 Roztoky
tel: +420 737 264 115
e-mail: gdpr@inewonline.com