Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Žádost o vydání voličského průkazu

Volič, občan s místem trvalého pobytu na území městské části Praha-Újezd, může na Úřadu městské části Praha-Újezd podat pro volby do Senátu Parlamentu České republiky žádost o vydání voličského průkazu. S průkazem pak může hlasovat v jakékoli volební místnosti pouze ve volebním obvodu č. 17. Pokud bude voliči vystaven voličský průkaz a volič se nakonec rozhodne volit ve volební místnosti podle místa svého trvalého pobytu, musí ve své volební místnosti voličský průkaz také předložit a odevzdat, jinak mu nebude hlasování umožněno.
Volební obvod č. 17 se sídlem v Praze 12 zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha-Újezd, Praha 16 – Radotín, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka.
Žádost lze podávat již nyní, voličský průkaz však bude vystaven a zaslán či předán voliči nejdříve ve čtvrtek 20. 9. 2018. Zaslaná žádost o vydání voličského průkazu musí být na Úřad městské části Praha-Újezd doručena nejpozději v pátek, 28. 9. 2018. Osobně může být žádost podána nejpozději do středy 3. října 2018 do16.00 hodin.
Způsoby podání žádosti:
• v listinné podobě zaslat žádost s úředně ověřeným podpisem voliče poštou;
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky;
• osobně doručit žádost na Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.

Žádost