Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Metropolitní plán

Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém portálu, který slouží veřejnosti k usnadnění komunikace při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Následně bude portál možné používat také v rámci projednávání návrhu nového územního plánu (Metropolitního plánu).

Portál Územně plánovací dokumentace
Uživatelská příručka – Systém pro podporu územního plánování
Metropolitní plán – informace, prohlížení

Pořizovatelem Metropolitního plánu (nového územního plánu hl. m. Prahy) je Odbor stavební a územního plánu MHMP.
Zpracovatelem – projektantem je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.
Pořízení bylo zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012.
Prvním krokem při přípravě Metropolitního plánu bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 Zastupitelstvem HMP (usnesením č. 31/6).

Metropolitní plán Prahy