Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Veřejná doprava

ZMĚNY AUTOBUSOVÝCH LINEK MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Společnost ROPID oznamuje, že od 15. října vstoupí v platnost komplexní změny autobusových linek městské hromadné dopravy.
Tyto předmětné změny se přímo dotýkají drtivé většiny městských částí s přesahem na celou síť Pražské integrované dopravy a celé území hl. m. Prahy.
ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK V SEVERNÍ, JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
STRUČNÝ POPIS ZMĚN AUTOBUSOVÝCH LINEK OD 15.10.2016
VÝHODY A NEVÝHODY
Podrobné mapky pro konkrétní lokality a veškeré podklady je možné stáhnout na adrese: https://ropid.cz/autobusy2016/.

POSÍLENÍ AUTOBUSOVÉ LINKY Č. 363

2. července 2009 vydal Ropid stanovisko k žádosti o posílení víkendových ranních spojů linky č. 363. Od 1. 9. 2009 dojde ke změně jízdních řádů, a to k posunu víkendového spoje s odjezdem z Čestlic z 5:15 na 4:40 a spoje s odjezdem z Opatova z 5:45 na 5:15. Zároveň budou upraveny dva následující spoje s odjezdem z Čestlic v 6:15 a z Opatova v 6:45, a to tak, že pojedou o 15 minut dříve.
Celý dopis si můžete přečíst zde.

Městská část 11.6.2009 odeslala ROPIDu žádost o posílení autobusového spoje č. 363 Celý dopis si můžete přečíst zde.

NOVÝ DOPRAVNÍ MODEL V OBLASTI KAMENICE, PRŮHONICE A ŘÍČAN OD 14.6.2009

Nový dopravní model

ZMĚNA V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ

Ve čtvrtek 21.5. 2009 se uskutečnila za účasti zástupců Ropidu a městské části schůzka týkající se návrhu dopravního opatření jižní oblasti Prahy a přilehlého regionu. Předložený návrh dopravního řešení je založen na jednoduchosti a přehledném trasování jednotlivých linek. Naši městskou část bude dopravně obsluhovat pouze autobusová linka č. 363, kterou bude provozovat Dopravní podnik hl. m. Prahy třídveřovými červenými autobusy. Trasa linky č. 363 povede z Opatova do Velkých Popovic s tím, že některé spoje budou končit v Čestlicích. Dosavadní spoje linek č. 324 a č. 385, které se ruší, budou rozpuštěny do linky č. 363. Městské části Praha – Újezd, podle informací zástupců Ropidu, nebudou odebrány žádné spoje. Zavedení nového dopravního řešení linky č. 363 je platné s účinností od 14.6.2009. Dopravní podnik se chystá obnovovat vozový park novými nízkopodlažními autobusy. Věříme, že v dohledné době budou přiděleny i pro naší linku, a že kvalita autobusové dopravy se v naší městské části výrazně zlepší.

ODPOVĚĎ ROPIDU NA ŽÁDOST MĚSTSKÉ ČÁSTI O ZAVEDENÍ MĚSTSKÉ LINKY

24. dubna 2009 odpověděla společnost ROPID na žádost městské části o znovuzavedení městské linky. Celou odpověď si můžete přečíst zde.

ŽÁDOST MĚSTSKÉ ČÁSTI O ZAVEDENÍ MĚSTSKÉ LINKY

Městská část 19. února 2009 poslala na adresu MHMP odboru dopravy a ROPIDu žádost o zavedení městské linky, která by dopravně obsluhovala naší městskou část. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Připomínky k veřejné hromadné dopravě

Předseda Komise pro dopravu a životní prostředí ing. Filip Ranoš zpracoval připomínky k veřejné hromadné dopravě na území městské části Praha – Újezd. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Vyjádření Ropidu

9. ledna obdržela městská část od firmy Ropid odpověď na níže uvedenou stížnost. Odpověď si můžete přečíst zde.

Stížnost na chování řidiče autobusu linky 363

2. ledna 2008 v 16,39 hodin vyžadoval na stanici Opatov řidič autobusu linky č. 363 po nastupujících občanech, kteří jeli do Újezda k platné předplatné průkazce ještě připlatit 14,– Kč. Když lidé nezaplatili, odmítl je pustit do autobusu. Vzhledem k tomu, že všechny zastávky do Újezda jsou na území hl. m. Prahy a tudíž náleží do tarifu 0 a B, nepostupoval správně. Žádáme Vás o nápravu informovanosti Vašich řidičů na linkách jezdících přes městskou část Praha – Újezd.

Děkujeme za vyřízení.

S pozdravem
Julie Mikolášová, zástupce starosty

Odpověď na stížnost na řidiče autobusů linky 363 a 385

Dne 2. listopadu 2007 obdržela městská část odpověď od Ropidu na stížnost týkající se autobusových linek č. 363 a 385. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Stížnost na řidiče autobusů linky 363 a 385

Dne 21. září 2007 zaslala městská část dopis adresovaný společnosti Ropid, ve kterém žádá o prošetření stížnosti občanů týkající se autobusových linek č. 363 a 385. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Výzva k uvedení dopravního značení a zařízení do původního stavu – obytný park Amade

Odbor dopravy ÚMČ Praha 11 dne 11. 4. 2007 uložil společnosti I.G.D. Amade odstranit závoru při vjezdu na parkoviště a pevné zábrany před vjezdem k obytným domům v ulici na Formance. Celou výzvu si můžete přečíst zde.

Odpověď ROPIDu týkající se zastávek na znamení

Ropid (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy) dopisem ze dne 20. 3. 2007 odpověděl na důvod rozšíření počtu autobusových zastávek s charakterem „na znamení“ a zároveň na dosažitelnost signalizačních zařízení pro všechny kategorie cestujících. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Žádost městské části o zrušení zastávek „na znamení“

V souvislosti s tím, že dopravní podnik Hl. m. Prahy zřídil zastávky Ke Smrčině a Ve Vilkách „na znamení“, požádala městská část o vysvětlení tohoto kroku a zároveň o zrušení těchto zastávek s charakterem „na znamení“. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Odpověď dopravního podniku týkající se zastávek „na znamení“

Dopravní podnik hl. m. Prahy dopisem ze dne 20. 3. 2007 odpověděl na důvod zvýšení počtu autobusových zastávek, v nichž vozidlo zastavuje „na znamení“ a na povinnosti řidiče autobusu. Celý dopis si můžete přečíst zde.

Dopis dopisu adresovaný ROPIDU:

Dopravní obsluha Újezdu a Kateřinek

Vážený pane,

již po několikáté se na Vás obracíme se žádostí o posílení autobusových linek obsluhujících Městskou část Praha – Újezd. Městská část Praha – Újezd patří k městským částem s největším stavebním rozvojem, v současné době je zde trvale hlášeno přes 2 200 obyvatel (např. v roce 2001 zde bylo trvale hlášeno 1700 obyvatel). Místní občané se na úřad městské části stále častěji obracejí se žádostmi o zkvalitnění dopravní obsluhy, zejména o snížení intervalů mezi jednotlivými spoji, o dodržování jízdních řádů, o bezproblémový nástup s kočárkem a o možnost nástupu všemi dveřmi. Občany podpořilo i Zastupitelstvo městské části Praha – Újezd, které ve svém usnesení č. 13/5 ze dne 10. 5. 2005 pověřilo starostu požádat Magistrát hl. m. Prahy o zpětné zavedení městské autobusové linky č. 227 do Újezdu. V současnosti obsluhují naši městskou část linky č. 324, 363 a 385, které sice oproti dřívější jedné lince č. 227 znamenají rozšíření rozsahu dopravní obsluhy a zajištění dalších přepravních vztahů (viz. Váš dopis č. j. OOD/33/05/TP), ale místní občané nepotřebují jezdit do Průhonic či Říčan, ale potřebují se dopravit na metro. Z Vašeho dopisu č. j. OOD/33/05/TP dále vyplývá, že rozpočet hl. m. Prahy nedovoluje obnovení provozu linky č. 227. Chtěli bychom Vás proto tímto požádat o posílení spoje č. 324 Opatov – Čestlice, a to tak, aby mezi jednotlivými spoji byly minimální intervaly, které by zajistily bezproblémové přepravu obyvatel Kateřinek a Újezdu na metro Opatov a zpět. Dále o to, aby cestující mohli v Újezdu a Kateřinkách (tzn. v hl. m. Praze) nastupovat libovolnými dveřmi, aby se u řidiče netvořily fronty, což by mimo jiné jistě přispělo k většímu dodržování jízdních řádů.

S pozdravem

Václav Drahorád, zástupce starosty
Na vědomí:
Dopravní podnik hl. m. Prahy
MHMP, radní R. Šteiner

Reakce na dopis