Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Cyklistika

Průhonicemi na kole

Již více než rok mají cyklisté možnost využívat na území Průhonic novou síť cyklostezek vybudovanou za podpory evropských prostředků, konkrétně pak z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.

Projekt Průhonicemi na kole (CZ.1.15/2.2.00/38­.00898) má za sebou první rok z tak zvaného období udržitelnosti a obec v souladu s pravidly poskytovatele dotace zpracovává další monitorovací zprávu se zhodnocením udržení výstupů projektu. V rámci projektu bylo na bývalých polních a lesních cestách vybudováno 3,29 km nových cyklostezek se 4 odpočívkami. Na všech odpočívkách byly umístěny informační tabule s mapou obce a okolí a současným vedením cyklostezek a cyklotras. Na dvou odpočívkách (u restaurace Hliněná bašta a pod Komárovským rybníkem) byly na odpočívkách instalovány také herní prvky pro děti. Nově je po části vybudovaných cyklostezek vede cyklotrasa Greenways Praha – Wien.

Cyklostezky jsou rozděleny do několika etap (A, C, D a E). Většina cyklostezek byla dokončena a zkolaudována již na podzim 2011 a cyklisté je hned začali hojně využívat. Poslední část cyklostezek je v provozu od června 2012.

Provoz na cyklostezkách začátkem června letošního roku narušila povodeň, která poničila velkou část povrchu cyklostezek, hlavně v údolí Botiče. Z těchto důvodů byl následně připraven projekt oprav a doplňujících opatření, jehož cílem je nejen uvést cyklostezky do původního stavu, ale v některých úsecích doplnit opatření, které by měly zvýšit odolnost cyklostezek při kalamitních situacích a zabránit nebo alespoň minimalizovat případné škody.

V současné době probíhá vlastní realizace oprav a doplňujících opatření a hojně využívaný a nejvíce postižený úsek cyklostezek v údolí Botiče je již opět plně sjízdný. V sobotu 14. září tudy vede trasa cyklistického pelotonu „Pražského cyklozvonění“. Tato akce se koná u příležitosti Evropského týdne mobility a kromě pražských městských částí Praha 4, 5, 11, 12, 13, Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká Chuchle, Újezd, Kunratice a Šeberov se jí účastní i obec Průhonice. Věřím, že nyní si již cyklisté jízdu po nových cyklostezkách krásnou přírodou budou moci opět dostatečně užít a neriskovat přitom zranění ve výmolech po povodních.

Do projektu jsou jako partneři i nadále zapojeni Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., obec Dobřejovice, Městská část Praha – Újezd, Daniel Dvorský (majitel cykloobchodu na náměstí), Hynek Vávra (majitel restaurace Hliněná bašta) a Club hotel Praha – Průhonice.

PhDr. Hana Borovičková
Starostka obce Průhonice