Městská část Praha - Újezd - Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic
Tel.: 272690692, | e-mail: info@praha-ujezd.cz | datová schránka: 2w9bx6s

Harmonogram projektu

9 Harmonogram projektu

Tabulka č. 15

Rok 2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014

12/2014

Výběrové řízení

X

X

X

Sestavení projektového týmu

X

X

X

X

Seč ruderálního porostu, shrabání, odvoz

X

X

X

X

Návoz, urovnání zeminy, probírky, průseky, rozprostření zeminy

X

X

X

X

Provádění vertikálních a horizontálních průseků keřů

X

X

X

X

Likvidace dřevní hmoty štěpkováním

X

X

X

X

Publicita projektu

X

Rok 2015

1/2014

2/2015

3/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

Návoz, urovnání zeminy, probírky, průseky, rozprostření zeminy

X

X

Postupný mezideponový rozvoz zeminy na koruny kopců

X

X

Likvidace dřevní hmoty

X

X

X

X

Výsadba nových stromů, postřiky

X

X

Založení trávníku s výsevem

X

X

X

Sečení a údržba trávníku

X

X

Ukončení projektu

X

Publicita projektu

X

Harmonogram popisuje, kdy jednotlivé činnosti začínají a kdy končí, popř. které činnosti na sebe vzájemně navazují. Je nutné počítat s tím, že harmonogram bude přesně dodržen za předpokladu obvyklého počasí v určenou roční dobu. Pokud dojde ke změnám, např. prudké lijáky, dlouhá zima nebo naopak nezvykle teplé jarní počasí, práce se mohou posunout.

Projekt bude jedno-etapový a jeho realizace bude dle harmonogramu činit 14 měsíců.